OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. april 2022

Husk at tage forbehold for jagtforringelser

Mange jagtlejekontrakter udløb med jagtårets udgang den 31. marts, og når man skal indgå en ny aftale eller forny en eksisterende, er det vigtigt at tage forbehold for forringelser af det lejedes jagtlige værdi.

Tekst: Niels Henrik Simonsen

Danmarks Jægerforbund får jævnligt henvendelser fra frustrerede medlemmer, som oplever, at deres dyrt betalte jagtarealer pludselig bliver forringede, fordi ejeren ændrer driften af sin ejendom. Det kan f.eks. være, hvis udlejer renafdriver et stykke skov, omlægger driften til andre driftsformer, tillader forstyrrende aktiviteter som orienteringsløb og mountainbike, eller hvis der på ejendommen etableres vindmølleparker, solcelleanlæg e.l.

Hvis man i jagtlejeaftalen ikke har taget forbehold for den type forringelser af jagten, må man som udgangspunkt acceptere udlejerens driftsmæssige dispositioner, og man kan derfor stå i den situation at man i en årrække må betale dyrt for jagtretten på et areal, selvom den jagtlige værdi af arealet er ringere, end da man indgik lejeaftalen. Tilsvarende kan der opstå uforudsete situationer, hvor sygdomsudbrud (f.eks. fugleinfluenza e.l.) eller andre omstændigheder medfører, at jagten helt eller delvist forbydes i en periode. Også i sådanne situationer bør man sikre sig bedst muligt.

Når man skal indgå en ny jagtlejeaftale, er det derfor vigtigt, at man sikrer sig, at den jagtlige værdi af det lejede ikke pludselig forringes, hvis udlejer ændrer driften på ejendommen, eller hvis der på grund af uforudsete forhold indføres lovmæssige begrænsninger af jagten.

I Danmarks Jægerforbunds model til en jagtlejeaftale, er der i § 9, stk. 4, taget forbehold for netop denne type forringelser. Tilsvarende er der i § 8, stk. 7, taget forbehold for uforudsete situationer, hvor jagten forbydes helt eller delvist i en periode, således at en del af jagtlejen refunderes efter nærmere aftale. Vi skal derfor anbefale, at man ved indgåelse eller fornyelse af jagtlejeaftaler anvender jægerforbundets model til en jagtlejeaftale. Den kan findes her på jægerforbundets hjemmeside.

Her kan også findes en samtaleguide, som kan være en hjælp til at tage stilling til nogle af de forskellige forhold i jagtlejekontrakten, som man bør have afklaret.


Denne artikel blev bragt første gang i aprilnummeret af Jæger, 2022.