OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. december 2022

Husk at opbevare dine våben forsvarligt

Langt de fleste har selvfølgelig fuldt ud styr på reglerne for opbevaring af deres jagtvåben, men for en sikkerheds skyld kommer her en kort repetition af reglerne, som ikke kan gentages ofte nok.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det kan blive en både dyr og alvorlig omgang at slække på sikkerheden i forbindelse med opbevaring af jagtgeværet. Tiden, hvor haglbøsse og riffel havde deres faste plads i den kunstfærdigt byggede våbenstander på dagligstuens bagvæg, over ildstedet eller i bryggerset er for længst forbi. Det ved enhver. Alligevel kan det være en god idé at repetere lovens bogstav - og skulle du kende nogen, som kender nogen, så send dem lige et link til denne artikel. For en god ordens skyld.

For måske er der nogen, der glemmer at aflåse deres våbenskab efter at have været på jagt, eller måske lader man skødesløst bøssen ligge fremme på stuebordet aftenen før man skal tidligt op og ud på reviret. Det er utrolig dumt gjort, så lad for alt i verden være med det. Opbevar altid dine våben i et aflåst og godkendt skab, som selvfølgelig er fastgjort på forsvarlig vis - og gem derpå nøglen grundigt. Våbenloven stiller som krav, at nøglen skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Alle våbenskabe, der vejer under 1.000 kilo, skal fastboltes forsvarligt. Når våbnene er ude af skabet, skal de enten være under konstant tilsyn, tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

Risikerer bøder og fængsel

Overholder du ikke reglerne for opbevaring af skydevåben i hjemmet, kan du blive straffet med bøder i 6.000 kroners-klassen og, ved overtrædelse af våbenbekendtgørelsen og under skærpede omstændigheder, tilmed fængsel i op til to år. Dertil kommer selvfølgelig at du kan vinke farvel til politiets vandelsgodkendelse (persontjek) og dermed både jagttegn og våbentilladelser i op til fem år.

Våbenlovgivningen er nemlig meget simpel i sin formulering, idet der står, at ”Våben og ammunition mv. (…) skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.” Og for jagtvåben er det tydeligt beskrevet, at dette utilgængelige sted er ensbetydende med et godkendt våbenskab. Der findes dog lempede regler for midlertidig opbevaring - læs mere om disse her.

Sløser med fastboltning af skabet

For nogle år siden lavede Rigspolitiet en undersøgelse, der viste, at ud af 1.116 våben som var blevet meldt stjålet i perioden 2012-2016, var 90 pct. jagtvåben. I 65 pct. af de indbrud, hvor der er oplysninger om tyvens fremgangsmåde, blev våbenskabet stjålet. Fastboltes det efter alle kunstens regler, gør du livet surt for tyven, som ofte skal bruge alt for lang tid på at brække skabet op på stedet. Kan han ikke rende med det, ombestemmer han sig måske.

I 29 pct. af tilfældene blev våbenskabet åbnet med den rette nøgle. Nøglen var med andre ord ikke gemt godt nok. I de resterende sølle 6 pct. af indbruddene blev våbenskabet slet og ret brudt op på stedet - og her må det formodes, at tyven har haft rigelig med ro, fred og tid til sit besværlige gøremål.

Denne undersøgelse viste altså overbevisende, at alt for mange jægere ikke har opbevaret deres våben korrekt, at de ikke har fastgjort deres våbenskabe ordentligt og at de har sløset med at finde et godt gemmested til nøglen. Så derfor: Tjek dit våbenskab en ekstra gang før juleferien, og husk at holde geværet under lås og slå eller konstant opsyn – også aftenen før du skal på jagt.