OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. oktober 2022

Husk at donere vinger til vingeundersøgelsen

Alt for få jægere ser ud til at huske at støtte op omkring den årlige vingeundersøgelse, som varetages af Aarhus Universitet. Du kan indlevere vinger i frysere rundt om i landet eller sende gratis med posten.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Har du husket at donere vinger? Vingeundersøgelsen skal bruge én hel vinge fra hver nedlagt fugl på din jagt, samt dato og sted for nedlæggelsen. Vingeundersøgelsen er ekstremt vigtig, fordi den sætter flere nuancer på den obligatoriske vildtudbytteindberetning, som alle jægere laver årligt. I samspil med vildudbyttestatistikken udgør vingeundersøgelsen det faglige grundlag, som jagten administreres på i Danmark, og er sammen med nationale og internationale optællinger af de jagtbare fugles bestande af afgørende betydning for fastsættelse af jagttiderne.

Hvilke vinger indsamles

Det er ikke alle vinger, der er relevante for vingeundersøgelsen. Herunder kan du se hvilke arter, de gerne vil modtage vinger fra:

  • Svømmeænder (gråand, spidsand, knarand, pibeand, krikand, skeand, atlingsand)
  • Dykænder (edderfugl, sortand, hvinand, bjergand, troldand)
  • Gæs (grågås, sædgås, blisgås, kortnæbbet gås, canadagås, bramgås, nilgås)
  • Blishøns
  • Skovsnepper
  • Dobbeltbekkasiner
  • Sølvmåger

Benyt fryser eller postkasse

Vinger kan indleveres i de frysere der er stillet op rundt omkring i landet, men også indsendes i vores specialkuverter. Labels til indlevering i fryserne eller kuverterne til indsendelse med postvæsenet får man ved at indsende navn og adresse til vinger@ecos.au.dk eller på telefon 87150000. Frysernes placering kan ses på hjemmesiden fauna.au.dk. Der er i øjeblikket opstillet frysere på seksten adresser.

Se mere om hvordan det foregår i filmen herunder. Bemærk dog at optagelsen er fra 2020: