OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. januar 2022

Hund i karambolage med ulv i Nordjylland

Nordjyske medier kan i dag berette, at en jagthund og en ulv har været i karambolage sydvest for Aalborg. Danmarks Jægerforbund kommer til at følge sagen, da det så vidt vides er første gang, at en ulv har angrebet en jagthund i Danmark.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

TV Nord skriver følgende på deres hjemmeside i dag:

Under en jagt torsdag fik en jagthund færten af et dyr, som viste sig at være en ulv. Det endte i en kamp mellem ulv og jagthund.

Hunden slap uden alvorlige skrammer efter mødet med ulven.

Episoden, der fandt sted vest for Svenstrup, får politikommissær Henrik Jensen ved Nordjyllands Politi til at komme med følgende opfordring til hundeluftere:

- Hold hunden i snor, så man undgår samme oplevelse, lyder det fra Henrik Jensen.

Han oplyser, at Naturstyrelsen nu skal undersøge DNA-spor fra ulven, for at identificere den.

Læs hele historien her

Danmarks Jægerforbund kender ikke til detaljerne i sagen – endnu:

- Det er helt klart en sag, vi kommer til at undersøge og følge med i. Det sker nemlig så utroligt sjældent, at ulv og jagthund ender i kamp. Så både rent jagtfagligt og lovgivningsmæssigt, er det en sag, vi kommer til at følge op på, siger Niels Søndergaard, der er jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund.

I forvaltningsplanen for ulv i Danmark fra 2014 står der blandt andet om angreb på hunde:

Kompensation for ulveangreb på andre husdyr, f.eks. hund og kat, vil afhænge af de konkrete forhold. Angribes hunde og katte af ulv på privat grund (have, gårdsplads mv.), vil Naturstyrelsen udbetale kompensation (se bilag 1). Kompensation udbetales endvidere ved ulveangreb på hunde, som færdes uden for privat grund på lovlig vis. Hvis der er tale om specialtrænede hunde, skal der kunne udbetales en kompensation pr. kulance, hvis ikke anden forsikring dækker. Dræber en ulv en hund eller kat, skal dyrets ejer hurtigst muligt rette henvendelse til Naturstyrelsens lokale enhed, der herefter vil besigtige skaden. Det er et krav for udbetaling af kompensation, at Naturstyrelsen med overvejende sandsynlighed finder, at angrebet er forvoldt af ulv.

- Men hvordan omstændighederne skal udlægges i det her tilfælde, må være op til Naturstyrelsen at vurdere. Er det et angreb fra ulvens side eller forsvarede den sig? Under alle omstændigheder, så er ulven kommet til Danmark for at blive, så der er meget, vi skal lære i vores omgang med den nye vildtart, siger Niels Søndergaard.

Han understreger samtidig, at det efter hans bedste overbevisning er enhver jægers ret at forsvare sin hund, hvis den angribes:

- Jeg mener bestemt, at et angreb på en jægers hund falder ind under nødværge, og det vil sige, at en hundeejer og jæger må tage de midler i brug, der skal til for at rede vedkommendes hund. Men den her episode i Nordjylland giver en god anledning til at kigge nærmere på spørgsmålet om nødværge også, siger Niels Søndergaard.

Læs om ulven og jægerforbundets ulvepolitik her