OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. september 2022

Hjælp med at indsamle blod fra råvildt

Danske jægere opfordres til at hjælpe med indsamling af blod fra nedlagt råvildt. Blodprøverne skal hjælpe med at opdatere udbredelsen af TBE-virus i Danmark.

OPDATERING 17-10-22: RUC melder, at man nu har nået grænsen for, hvad man kan teste af blodprøver. Der er sendt 800 rør afsted til en masse engagerede jægere, og RUC takker for den store støtte.


TBE-virus (tick-borne encephalitis virus eller flåtbåren hjernebetændelses virus) er en flåt-båren virus, som kan medføre alvorlig sygdom hos mennesker, bl.a. med hjernebetændelse og lammelser. Det er en virus, der kun findes i meget afgrænsede områder i naturen, hvilket betyder, at den er svær at finde i selve flåten.

For at kortlægge tilstedeværelsen af TBE-virus i den danske natur kan man undersøge blod fra råvildt for antistoffer mod TBE-virus og bruge det som indikator for udbredelsen. I perioden 2013-2014 indgik Nanna Skaarup Andersen fra Odense Universitets Hospital et samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Jægere indsamlede blodprøver fra råvildt i hele landet og Nanna undersøgte dem for TBE-virus for at kortlægge udbredelsen af TBE i Danmark. Undersøgelsen viste at rådyr er gode indikatorer for tilstedeværelsen af TBE-virus. I nogle af de områder, hvor der blev fundet antistoffer mod TBE i rådyrene er der efterfølgende konstateret tilfælde af TBE i mennesker.

Da det fortsat er vigtigt at overvåge udbredelsen af TBE-virus i Danmark vil vi gerne fortsætte kortlægningen med et opdateret kort. Ph.d. studerende Mette Frimodt Hansen fra Roskilde Universitet håber derfor at jægerne vil være med til at gentage denne undersøgelse fra 2013/2014.

Er man derfor interesseret i at hjælpe med kortlægningen af TBE-virus i Danmark, ved at indsamle blod fra nedlagt råvildt og sende det til Roskilde Universitet, kan man sende en e-mail til mefrha@ruc.dk. Man vil så modtage en kuvert med rør til indsamling af blod, et kort spørgeskema, samt en frankeret returkuvert.

Vil man vide mere om flåter så kan man læse mere på hjemmesiden flåtinfo.dk.