OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. oktober 2022

Hjælp jagtens sag via dit vildtkamera

Har du et vildtkamera? Så kan du faktisk være med til at indsamle vigtige data om vildtlevende pattedyr i Danmark. Og det er lettere end du måske tror. Ornitologerne gør det allerede - det kan vi også!

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Fredning af vildtarter risikerer i dag at ske på baggrund af manglende viden. Manglende viden har for nyligt ført til fredning af husmår og ræven karakteriseres som sårbar. Dette sker på trods af, at mange jægere hyppigt ser de nataktive dyr på deres vildtkameraer. Du kan nu bidrage til at sikre fremtidens jagt på en ganske enkel måde - nemlig via dit vildtkamera.

Har du et vildtkamera der sender billeder til en mailadresse eller telefon (via MMS), kan du allerede nu - og på en helt enkelt måde, der ikke kræver noget særligt af dig - bidrage til at udvikle det softwaresystem, der automatisk skal artsbestemme vildtlevende pattedyr ud fra vildtkamerabilleder. Automatisk billedgenkendelse vil nemlig gøre det muligt at samle store mængder information fra jægere på tværs af landet.

Ornitologerne indsamler allerede store mængder tælledata på fugle. Data, som anvendes af vores myndigheder i forbindelse med vurdering af jagttider. Den samme kultur har ikke eksisteret for pattedyr, men som jægere har vi nu en mulighed for at styrke grundlaget for forvaltning af de danske pattedyr.

Informationerne er der jo allerede

Mange jægere indsamler jo allerede værdifuld viden om forekomst og hyppighed af en række vildtarter gennem deres vildtkameraer. Men disse unikke data går i øjeblikket tabt, da ingen endnu har udviklet netværk og metoder til indhentning og systematisering af data.

Med støtte fra Miljøstyrelsen tager jægerforbundet nu udfordringen op. Helt afgørende for, at vi kan skabe et repræsentativt og troværdigt indeks for pattedyrbestande i Danmark, er imidlertid bred deltagelse fra jægere med vildtkameraer.

Derfor: Vil du være med? Det kræver virkelig ikke ret meget af dig, for når først dit vildtkamera er sat op til også at sende billeder til os, behøver du rent faktisk ikke at foretage dig yderligere.

Sådan deltager du - det er ganske simpelt

Indtast vores mailadresse (vildtkamera@jaegerne.org) ved siden af dit eget mobilnummer eller mailadresse i vildtkameraets opsætning. Send herefter en almindelig e-mail til jki@jaegerne.dk, zja@jaegerne.dk eller cro@jaegerne.dk om din deltagelse med flg. informationer (alt efter hvordan du modtager billeder).

  1. Ved billedoverførsel via MMS: Send os oplysning om kameraernes telefonnumre, placering (kommune eller koordinater (ses i f.eks. Google Maps)
  2. Ved billedoverførsel via e-mail: Send en kopi af en mailmeddelelse fra hvert vildtkamera, placering (kommune eller koordinater (ses i f.eks. Google Maps).

Læs mere om projektet i linket her - også om hvordan du kan føje dine evt. arkivbilleder til vores database.