OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. januar 2022

Hele Djursland på jagt

Lørdag den 22. januar 2022 inviteres alle, der har jagt på Djursland, for tredje år i træk til at deltage i en bevægelsesjagt med start klokken 10.00 og afslutning to timer senere.

Tekst og Foto: Troels Romby

Hovedformålet er at få et indtryk af bestandene af klovvildtet og evt. foretage en regulering. Den enkelte jagtberettigede afgør selv, hvad han eller hun ønsker nedlagt på sit eget revir. Med denne åbne parole håber arrangøren, Ryomgård & Omegns Jagtforening ved Ole Severinsen, på opbakning fra langt flere jægere end sidste år, hvor 80 jægere deltog.

Den tiltagende fokusering på og debat om en fornuftig forvaltning af alt klovvildtet i den danske natur kræver samarbejde mellem lodsejere, jægere og andre. Af hensyn til både vildttællingen og deltagelsen i lodtrækningen om henholdsvis bukkejagter på Løvenholm og Fjeld godser, en skydebanedag på Midtdjurs Flugtskydningscenter, en sponsorgave fra Djurs Jagt Center, lidt rødvin mv. ønskes der tilmelding pr. mail til Ole Severinsen på ole.severinsen@sol.dk.

Der afholdes ikke fælles parade, men efter jagten bedes alle sende en mail til Ole Severinsen med oplysninger om, hvad der er set og skudt på dagen. Informationerne samles, og der udsendes senere en returmail med en oversigt over, hvad der er registreret og skudt i hele området. Informationerne videreformidles til Hjortevildt Djursland. Danmarks Jægerforbund, Hjortevildt Djursland og jægerrådene i Norddjurs- og Syddjurs kommuner anbefaler arrangementet.