OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. marts 2022

Har du overvejet afgræsning af dine naturarealer?

Afgræsning af naturarealer er med til at sikre større variation i landskabet. Og dermed bedre vilkår for de arter, som er knyttet til den lysåbne natur.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet en række faktaark med inspiration til dig, der via gennemtænkt natur- og vildtpleje gerne vil gøre noget godt for biodiversiteten på dit terræn. Ét af de emner, der er aktuelle lige nu, er fokus på afgræsning af naturarealer.

Overdrev, enge og heder er meget værdifulde lysåbne naturarealer. Det skyldes typisk at de tidligere har været afgræsset. Det har skabt grundlag for meget artsrige plantesamfund, som giver en stor variation af insekter og andre smådyr. Hovedformålet med afgræsning af naturarealer er oftest at sikre eller genskabe denne store variation af planter og insekter. Hvis ikke arealet afgræsses vil det gro til med en ensformig artsfattig vegetation.

Få masser af inspiration

Læs flere faktaark og få masser af inspiration til gennemtænkt natur- og vildtpleje på siden Viden om markvildt.