OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. april 2022

Hækkerup: IT-problemer fortsætter til sommer

I et svar, givet til DF'eren Dennis Flydtkjær, redegør justitsminister Nick Hækkerup for første gang for problemerne med det nedsmeltede IT-system hos PAC. Han gentager en forventning om klarmelding til sommer - men det er for usikkert, for sent og slet ikke godt nok, mener DJ.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

"Vil ministeren redegøre for, hvad der gøres for at løse problemet med, at mange ikke kan få en våbentilladelse på grund af politiets nye IT-system til håndtering af dette?"

Sådan lød spørgsmålet fra medlem af Folketinget Dennis Flydtkjær (DF), stillet til Nick Hækkerup den 13. april i år. Som svar har justitsminister Nick Hækkerup, som hidtil ellers har afholdt sig fra at gå ind i sagen om de månedlange ventetider hos Politiets Administrative Center (PAC), nu leveret en længere redegørelse. I sit svar redegør ministeren for forløbet og en ikke overraskende konklusion, som lægger sig tæt op ad Rigspolitiets tidligere udmelding vedr. forventningerne til en tidshorisont: Ultimo juni 2022. På nuværende tidspunkt, vel at mærke.

"Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at systemet kan anvendes uden væsentlige fejl og med de nødvendige funktionaliteter ved udgangen af 2. kvartal 2022. I 2. halvår af 2022 arbejdes der på optimering af arbejdsprocesser og automatisering af visse processer, som på nuværende tidspunkt foretages manuelt eller uden om systemet. I den mellemliggende periode sørger Politiets Administrative Center for at allokere betydelige medarbejderressourcer til våbenområdet, og der er bl.a. ansat ekstra medarbejdere, ligesom arbejdsprocesser til stadighed forsøges optimeret og tilpasset den aktuelle situation med henblik på at nedbringe antallet af sager," hedder det bl.a. i ministerens svar.

Nødvendigt med dispensationer fra politiet

Allerede under et møde mellem Rigspolitiet, PAC og relevante interesseorganisationer - heriblandt Danmarks Jægerforbund - primo april, gav Rigspolitiet som sagt udtryk for at der skulle være et operationelt system klar ved udgangen af juni 2022. Men hvorfor lige netop det tidspunkt, kunne man ikke redegøre for. Det samme synes at være tilfældet med justitsministeren, der i sit svar til Dennis Flydtkjær heller ikke kommer nærmere ind på en begrundelse for hvorfor netop juni er måneden, hvor problemet ventes løst.

- Det er meget svært for os at stole på, at IT-systemet skulle være klar til juni. I justitsministerens svar kommer han ikke nærmere ind på hvilke problemer der er tale om, men omtaler dem udelukkende som "en række udfordringer," og "en række opstartsvanskeligheder." Det virker som et rent gæt, at disse udfordringer og vanskeligheder skulle være løst ved udgangen af 2. kvartal, siger Marie-Louise Achton-Lyng, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund og formand for Våbenudvalget.

Opgaven med at udvikle politiets nye våbenregister har været sendt i udbud, og det er det kendte selskab Netcompany, der har vundet opgaven. Netcompany har bl.a. stået bag den storstilede Digital Post-løsning mit.dk og skolernes kommunikationsplatform Aula - begge kendt for en række IT-tekniske vanskeligheder.

- I stedet for at gætte, er justitsministeren hurtigst muligt nødt til at anmode Rigspolitiet om at iværksætte nogle dispensationsordninger, som kan løse problemerne for jægerne og andre våbenejere, indtil systemet virker, lyder det videre fra Marie-Louise Achton-Lyng.

Men det haster. Næste møde i Våbendialogforum mellem interesseorganisationerne, PAC og Rigspolitiet er fastsat til den 24. maj.