OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. oktober 2022

DJ i valgkampen: Grøn politik skal samle befolkningen

Uanset hvilke partier, der danner regeringen efter valget den 1. november, bør den føre en grøn politik. Men balladen om naturnationalparkerne bør tjene som en advarsel om, at politikerne skal have befolkningen med sig. En grøn politik skal samle og ikke splitte. Ellers taber naturen.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Henrik Sørensen

Den 1. november 2022 skal vi til stemmeurnerne. Danmarks Jægerforbund er ikke et politisk parti, men vi har klare holdninger til, hvordan vi mener en kommende regering skal arbejde i relation til naturen, vildtet og jagten.

Ét af vores hovedbudskaber i valgkampen er, at en bæredygtig grøn politik skal samle befolkningen og ikke splitte den – ellers taber naturen.

Det helt store problem for naturen i Danmark er mangel på plads. Store dele af vores lille land er opdyrket eller brugt til bebyggelser og infrastruktur. Hvis naturen skal have bedre betingelser, så er der ikke andre veje at gå end at dyrke jorden mere naturvenligt og konvertere jord til natur.

Skal især det sidste lade sig gøre, er det vigtigt med en bred, folkelig opbakning. For opkøb af jord til natur er ikke billigt. Det er Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at naturgenopretning skal samle og ikke splitte befolkningsgrupper.

- Hvis politikerne lægger for strenge krav ned over den ’nye’ natur ved f.eks. at begrænse menneskers adgang, hegne for voldsomt inde og forbyde menneskelige aktiviteter som f.eks. jagt og fiskeri, ja, så smuldrer den folkelige opbakning og så taber naturen, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, som mener, at en kommende regering bør tage ved lære fra forrige valgperiode:

- Se bare på, hvor meget ballade der blev over naturnationalparkerne – og det var endda på statsejet jord. Hvad kommer der ikke til at ske, når der skal findes ny natur på privatejet jord? Naturens store problem i Danmark er mangel på plads. Skal vi finde og betale for den plads, så er der brug for folkelig opbakning. Så derfor: En bæredygtig grøn politik skal samle befolkningen og ikke splitte den – ellers taber naturen, understreger Claus Lind Christensen.