OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. maj 2022

God dialog mellem DJ og FADB

Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske Buejægere har haft et godt dialogmøde, som bl.a. har resulteret i styrkede kontaktkanaler mellem de to forbund i den fælles indsats for buejægerne i Danmark.

Tekst: Jørgen Vester
Foto: Christian Lang Jensen

Der har det seneste stykke tid været følere frem og tilbage mellem jægerforbundet og Foreningen af Danske Buejægere (FADB). Det har resulteret i, at Jørgen Vester og Orla Hansen fra Buepolitisk udvalg under DJ inviterede Kirsten Andersen og Peter Bue Westh fra FADB’s bestyrelse til dialogmøde den 21. april. Over et stykke smørrebrød efterfulgt af kaffe og kage drøftede de fire hvad man i fællesskab kan gøre for buejagten.

Der var en god og åben stemning på mødet, og der blev berørt en række emner. Men den store landvinding er, at man blev enige om at oprette attache-kontakt, dvs. kontaktkanaler mellem de to organisationer, gennem hvilke man kan rejse påtrængende spørgsmål og drøfte holdninger og tiltag der vedrører buejagt. Det kunne f.eks. være spørgsmål og hændelser af interesse for buejagtverdenen, hvor det kan handle om at gøre små ting større eller store ting mindre - som f.eks. den ulykkelige hændelsesrække i Kongsberg i Norge, hvor medierne fejlagtigt påstod, at fem personer var blevet dræbt med bue og pil. Set i bakspejlet ville det have været meget værdifuldt at have haft en fælles tilgang til dette, når medier henvendte sig. Det vil man lære af.

Derudover indeholdt dialogen spørgsmålet om det store hjortevildt, buejagttegnsundervisning, undervisningsmaterialet, bueprøver, messedeltagelse og vigtigheden af en god og respektfuld dialog mellem de to organisationer. I praksis betyder det, at Kirsten, Jørgen, Orla og Peter har fået hinandens kontaktdata og givet håndslag på at ringe sammen, når noget opstår, som det er i organisationernes fælles interesse at melde ud om.