OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. august 2022

Tips til brak sommerslåning: Giv vildtet god dækning for vinteren

Det sker mange steder lige nu. Men du behøver faktisk ikke slå hele din brakmark, for brakmarken giver bl.a. rigtig god dækning til vildtet hen over vinteren. Få inspiration til at lave natur og vildtpleje ved at undlade slåning på dele af dine brakmarker.

Husk, at du let kan etablere vildtvenlige tiltag på din brakmark ved at undlade slåning på 10 pct. af marken i 10 meters bredde og med mindst 10 meter mellem striberne. Slåningsbrak er omdriftsarealer som for en kortere eller længere periode ikke dyrkes med afgrøder, tages slæt på eller afgræsses. Brakmarker må ikke bruges til produktion, så det er ikke tilladt at fjerne plantemateriale, anvende pesticider eller gødning.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet et faktaark om slåningsbrak. Her kan du få yderligere vejledning til hvordan du kommer godt i dag. Se også vores lille inspirationsvideo herunder, hvor vildt- og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen tager os en tur med ud i brakmarken:

Få masser af inspiration

Læs flere faktaark og få masser af inspiration til gennemtænkt natur- og vildtpleje på siden Viden om markvildt.