OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. februar 2022

Forslag om blyforbud fra 1. april 2024 i høring

Det har længe været et ønske for Danmarks Jægerforbund at få udfaset bly i riffelammunition til jagt. I går sendte Miljøministeriet sit forslag til en ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition i høring. Alle jægerforbundets ønsker er opfyldt, og den 1. april 2024 er det dermed forventelig slut med bly.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard og Morten Sinding-Jensen
Foto: Torsten Lind Søndergaard

Bly og jagt skal for fremtiden ikke have noget med hinanden at gøre. Det forventes at blive konsekvensen af ændringen af ’bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt mv.’, som Miljøministeriet netop har sendt i høring. Det vil betyde, at efter den 1. april 2024 må der kun anvendes blyfri centraltændt riffelammunition til jagt.

Foregangsland

Det var jægerforbundet selv, der kontaktede miljøminister Lea Wermelin med ønsket om at gøre dansk jagt blyfri. Ministeren var med det samme interesseret i at hjælpe, og hun udviste stor forståelse for de ønsker, som jægerforbundet havde til en udfasning af bly. Dermed bliver Danmark nu det første land i verden, som helt ophører med at benytte bly i både haglammunition og i centraltændt riffelammunition til jagt.

Se nyheden Danmark vil forbyde bly i ammunition til jagt

Stor ros til ministeren

- Jeg er meget tilfreds med det høringsforslag, som ministeriet har sendt ud. Vi har haft et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Lea Wermelin og Miljøministeriet, og vi har sammen fundet en vej, hvor det her er blevet muligt, siger Marie-Louise Achton-Lyng, hovedbestyrelsesmedlem og formand for jægerforbundets våbenudvalg.

Hun er især tilfreds med, at det er lykkes at ændre bekendtgørelsen, så de mindre riffelkalibre som f.eks. 6,5x55 uproblematisk kan skifte blyet ud med andre metaltyper og stadig bruges til at nedlægge vores største vildtarter.

FAQ – bly i riffelammunition

En rimelig udfasning et kardinalpunkt

- Ministeren har sat datoen til den 1. april 2024, og det, synes vi, er rimeligt. Dermed har vi jægere haft næsten tre og et halvt år til udfasningen, fra vi meldte beslutningen om udfasningen ud i slutningen af 2020, siger Marie-Louise Achton-Lyng.

Med den nye bekendtgørelse er det blevet muligt for de danske jægere at vinke farvel til en gammeldags ammunitionstype, som - i takt med den øgede viden om blyets skadelige påvirkning af naturen og mennesker - har vist sig ikke at være foreneligt med en moderne og ansvarsfuld jagtudøvelse.

- I jægerforbundet har vi truffet den beslutning, at jagt ikke må efterlade sig forurening. Med den nye bekendtgørelse slipper vi af med et giftigt tungmetal, som ikke hører hjemme i fødekæderne eller i vores fødevarer. Med ministerens hjælp får vi nu en glidende udfasning, og vi kommer til at vise vores omverden, at effektiv og ansvarlig jagt sagtens kan foregå uden bly, understreger Marie-Louise Achton-Lyng.

Udfasning i praksis

Jægerforbundets våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen forklarer, at den nye bekendtgørelse kommer til at ændre på både den måde, man kategoriserer vildtet. og på kravene til den ammunition, der anvendes til jagt.

- Bekendtgørelsesudkastet indfører fra den 1. april 2024 forbud mod anvendelse og medtagelse af centraltændt riffelammunition, som indeholder en koncentration af bly, der er lig med eller større end 1 vægtprocent til jagt og regulering, forklarer Nicholai Vigger Knudsen og fortsætter:

- Under forudsætning af, at denne bekendtgørelsesændring vedtages med virkning fra 1. juli 2022, gælder der to regelsæt frem til 1. april 2024 (udfasningsperioden).

For de jægere, der anvender blyammunition, vil reglerne forblive uændrede i hele udfasningsperioden. For de mange jægere, der allerede har skiftet til blyfri ammunition, vil de i udfasningsperioden og fremefter skulle leve op til de nye krav til ammunitionen.

- For klasse 1-vildt (se bekendtgørelsesforslaget) vil kravet til blyfri ammunition fremadrettet være en kuglediameter på mindst 6 mm og anslagsenergi (E100) mindst 2000 J. I praksis betyder det f.eks., at man må nedlægge kronvildt i Danmark med .243, som man gør det i Skotland. For de jægere, der nedlægger klasse 2-vildt (råvildt og sæler) er det nye krav en kuglediameter på mindst 5,5 mm og anslagsenergi (E100) mindst 800 J, siger Nicholai Vigger Knudsen.

Det, at kuglevægtskravet er fjernet, gør det muligt at finde blyfri riffelammunition, der også fungerer i ældre rifler.

Se f.eks. artiklen Fremtiden sikres for 6,5x55.

Som et led i regeringens generelle ønske om regelforenkling bliver vildtarter, som kan jages eller reguleres med riflede våben, således fremadrettet opdelt i klasser fra 1-5. Det betyder f.eks. at kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin tilhører klasse 1-vildt.

Selv om der indføres et forbud mod anvendelse af blyammunition i Danmark, er det stadig lovligt for danske jægere at anvende blyammunition på jagt i udlandet eller i forbindelse med træning på godkendte skydebaner i Danmark.

Da der på nuværende tidspunkt ikke findes brugbare løsninger, er jagtammunition med randtænding eller jagtammunition afskudt fra luft- og fjedervåben undtaget for kravet om blyfri ammunition.

Fremtidig kommunikation

Da dette vil få betydning for rigtig mange danske riffeljægere, vil vi naturligvis både her på hjemmesiden i tekst, billeder og film samt i Jæger fortælle om konsekvenserne og mulighederne i forbindelse med de nye ammunitionskrav.

Fra ønske til lov

- Jeg vil samlet set gerne kvittere over for miljøminister Lea Wermelin, der gør muligt for os at indfri den beslutning, som en enig hovedbestyrelse i Danmarks Jægerforbund traf for år tilbage om at afskaffe bly i riffelammunitionen, slutter Marie-Louise Achton-Lyng.