OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. december 2022

Formidlingsjagt på årsplanen

Randers Realskole har et forbilledligt samarbejde med Kronjyllands Jagtforening og Randers Kommune om en årlig formidlingsjagt for skolens 5. klasser.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Det knirkede under elevernes støvler, da de trådte ud af bussen, de netop var ankommet med, til Brusgaard, der ligger få kilometer syd for Randers. Solen var ved at stå op. Morgentemperaturen nærmere sig 10 minusgrader, og der var sne på jorden og i træerne rundt om Brusgård. Eleverne var, kunne man tydeligt se, klædt i deres varmeste vintertøj.

”Skoven ninja”

Naturvejleder Lars Maagaard kaldte til samling og indledte med at fortælle om, hvad en jagt egentlig er. Han kom omkring nogle af jagtens særlige udtryk, hvordan dagen skulle forløbe og alt det nødvendige omkring våben og sikkerhed, inden skov- og landskabsingeniørstuderende i praktik i Randers kommune, Andreas Hedegaard Degn, med udstoppede eksempler præsenterede ”skovens Ninja” (=skovsneppen) og de øvrige dyr og fugle, eleverne måske ville kunne komme til at opleve i løbet af jagtdagen.

Hele 15 lokale jægere med apporterende hunde fra både Kronjyllands Jagtforening og Ommersyssel Jagtforening havde taget fri eller prioriteret dagen for at hjælpe med naturformidlingen og give børnene en oplevelse. Igennem dagens to skovsåter svarede de på et hav af spørgsmål om jagt, vildt og våben. Jægerens hunde fik af nogle elever betydelig mere opmærksomhed end den enlige hare, der blev dagens samlede udbytte, selvom mange af børnene så både snepper, harer og et enkelt stykke råvildt (som dog denne dag var fredet).

Velvillig kommune

Lars Maagaard fortæller, at han i ca. 25 år har ledet nyjægerjagter og formidlingsjagter på arealer ejet af Randers Kommune. Det har især dejet sig om engstykker langs Randers Fjord, men siden 2009 også de mindre skove omkring Brusgård. Jagtmuligheden på de offentligt ejede arealer har været både en vigtig del af naturformidlingen for kommunens børn og unge men også en værdifuld indgang for nyjægere, hvoraf mange ikke har adgang til egne jagtarealer. Det er man kommunen dybt taknemlig for.

Natur- og tekniklærere begejstrede

Natur- og tekniklærerne fra Randers Realskole er vildt begejstrerede for muligheden for at kunne samarbejde med lokale jagtforeninger om den årlige udedag, hvor naturoplevelser, jagt og undervisning smelter sammen. Lærer Simon Kousgaard Balken, der ikke selv er jæger, fortæller, at jagtdagen giver eleverne en mere praktisk viden om danske dyr, og bidrager klart til forståelsen af begrebet habitat (=levested), og så ser eleverne med egne øjne, at jagten med dens fællesskab, normer og traditioner kan udøves på en sikker, respektfuld og etisk forsvarlig måde.

Hans kollega, Yuriy De Linde Hoppe, nikker og tilføjer, at privatskolebørnene virkelig mærker naturen, når de er på jagt. Begreber som bæredygtighed og mangfoldighed er begreber, der bedre forstås udendørs end indendørs, bare man møder børnene, hvor de er med deres spørgsmål og kommentarer. Realskolens elever bruger naturligvis også både Randers Regnskov og Randers Naturskoles arealer ved Gudenåen, fortæller Yuriy, der har ukrainsk baggrund.

En af deres elever, 11-årige Augustus Høj Petersen fr 5.C., havde haft en kanonoplevelse og opsummerede sine erfaringer fra dagen således:

- Jeg har fundet ud af, at man skal være stille, tålmodig og opmærksom, og så er jægere jo ikke bare nogle, der går ud og slår ihjel; de nyder at være i naturen. Fed dag!

Opgave eller forpligtelse

Formanden for Kronjyllands Jagtforening, Thomas Skifter, er slet ikke tvivl om, at jagtforeninger over det ganske land skal forsøge at tage ideen med en skolejagt op, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Han er sig helt bevidst, at børn og unge har godt af at få nogle uforglemmelige naturoplevelser, og at komme ud i naturen sammen med jægere er bestemt en af indgangene til at opleve og forstå, hvad der foregår ”derude”. Ifølge Thomas har både den enkelte jæger og den lokale jagtforening en opgave - hvis ikke en forpligtelse - til at bidrage til, at sikre jagten i generationer. På hver deres måde.

Ja, selv en af jægerne på jagten – den 31-årige advokatfuldmægtig og nyjæger Jeanette Gudmand Jensen fra Aarhus – var lykkelig for, at hun fik lov til at deltage som jagtens formidler. Hun ser en kæmpe opgave i at afmystificere jagten for ikke bare børn og unge men for alle i Danmark. En skolejagt er ét af redskaberne til at nå det mål.

Oplevelserne det vigtigste

Alle deltagende voksne i skolejagten var enige. Elevernes naturoplevelser af spor i sneen, lyde fra skovens fugle, og samværet med åbne og fortællelystne jægere er denne dag langt vigtigere end vildt på paraden.

Ved middagstid samledes alle elever, lærere, jægere og andre hjælpere og nød en grillpølse ved et par sheltere i skove. Harens indvolde blev som dagens sidste ”lektion” taget ud under stor bevågenhed. Nogle valgte i den forbindelse at stille sig i anden række. Klokken 13.00 sluttede det hele. Alle takkede hinanden for en dejlig dag, inden eleverne hoppede på bussen og jægerne evaluerede arrangementet.

Set udefra igennem fotografens/reporterens øjne, ører og linse var der ingen tvivl. En kanon dag – for alle deltagere.