OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. januar 2022

Fokus på mårdyr

Danmarks Jægerforbund og Aarhus Universitet – Kalø starter et projekt, hvor jægerne kan hjælp med til at skaffe viden om mårdyr og deres levevilkår og status.

Danmark huser syv hjemmehørende rovdyrpattedyr i mårfamilien: brud, lækat, ilder, skovmår, husmår, grævling og odder. De fleste af arterne er vidt udbredte, men da de har en skjult levevis, mangler vi grundlæggende viden om deres levevilkår og bestandsudviklinger i Danmark samt hvilke faktorer der er mest betydende for arternes status. Mårdyrene lever i lave bestandstætheder, så selvom de fleste af arterne er vidt udbredte, er bestandene ikke store.

For at sætte fokus på de hjemmehørende mårdyr og skaffe viden om dem har Aarhus Universitet – Kalø startet et nyt projekt i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, AQUA og Dyrenes Beskyttelse.

Indsamling af mårdyr

Projektets hovedaktivitet er undersøgelser af dødfundne mårdyr. Derfor er vi meget interesseret i jægernes hjælp med indsamling af f.eks. trafikdræbte mårdyr eller regulerede ildere og husmårer.

Undersøgelser af dødfundne mårdyr skal skaffe viden om f.eks. arternes udbredelse og habitatpræferencer samt materiale til undersøgelser af alderssammensætning og dynamikken i bestandene, føde, trusler som belastning med miljøgifte, rodenticider, mv. F.eks. kunne vi undersøge om alderssammensætningen hos trafikdræbte husmårer og husmårer der er nedlagt ved regulering for at vurdere om reguleringen er skæv ift. alder og køn.

Det er meget vigtigt med præcise oplysninger om dato og fundsted (en præcis adresse, koordinater eller en markering på et kort) for hvert enkelt dyr. Hvis man har fundet flere dyr skal de i hver sin pose med oplysninger for det enkelte dyr.

Mårdyrene kan indleveres i frysere placeret forskellige steder i hele landet (se projekthjemmesiden maardyr.dk). Hvis jægerne selv kan fryse dyrene ned, f.eks. hjemme eller i en fryser hos jagtforeningen, er det også en mulighed. Indsamlingen løber foreløbig frem til og med 2024. Fundstederne for de indleverede dyr indrapporteres af AU-Kalø til artsportalen arter.dk. Henvendelse om projektet og indlevering kan ske til Morten Elmeros på tlf. 20731575 eller elm@ecos.au.dk.