OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. juni 2022

Temadage med fokus på biodiversitet i landbrugslandet

Det handler om den nye CAP-reform og dens skærpede krav til landbruget, når Danmarks Jægerforbund – i samarbejde med Landbrugsstyrelsen, Michael Bundgaard og 15. juni fonden – lige nu afholder temadage for alle interesserede planteavlskonsulenter. Der er fokus på både optimering af driftsøkonomi og natur og vildtpleje på landbrugsarealer.

Tekst og Foto: Jens Nedergaard

Med den nye CAP-reform står dansk landbrug foran en ny virkelighed. Reformen, også kaldet CAP 2023-2027, træder i kraft pr. 1. januar 2023 og kommer til at sætte større fokus på miljø-, klima- og biodiversitetsindsatser på landbrugsarealer. Der kommer bl.a. krav om, at alle bedriftstyper skal udtage mindst 4 pct. af deres omdriftsareal til ikke-produktive formål, og disse krav skal være opfyldt før man kan modtage arealstøtte.

Danmarks Jægerforbund har i den forbindelse taget initiativ til en række temadage for alle interesserede planteavlskonsulenter. Dagene afholdes i samarbejde med Landbrugsstyrelsen og Michael Bundgaard fra Klitgaard Agro. Han blev i 2021 kåret som fremtidens landmand i kategorien Bæredygtighed. De i alt fem temadage har fokus på hvordan de 4 pct. både kan sikre en højere biodiversitet og skabe nye levesteder for vildtet, samtidig med at være en katalysator for optimering af landmandens økonomi via effektiv drift.

Temadagene er blevet til med støtte fra 15. juni fonden.

Kan det svare sig at dyrke visse arealer?

Som Michael Bundgaard forklarer og illustrerer igennem eksempler fra hans egen virksomhed, handler det for ham om at fjerne problematiske arealer fra hans drift. Konkret betyder det, at kiler og ukurante arealer som er svære at dyrke., udtages af driften og giver plads til højere biodiversitet i landbrugslandet. På den måde lykkes Bundgaard med at skabe meget rektangulære marker, hvor man undgår at køre ’tomt’ på samme spor og vende unødvendigt mange gange.

Kort fortalt kan man ganske enkelt se, om det overhovedet kan svare sig at dyrke visse arealer på markerne ud fra de omkostninger som er forbundet med driften (maskinomkostninger, sprøjtemidler, gødning, såsæd mv.). Meget enkelt og logisk. Derfor håber Michael Bundgaard også, at planteavlskonsulenter landet over i højere grad vil begynde at tænke i disse baner, da den besparelse, som landmanden opnår, netop kan bruges til f.eks. mere biodiversitet.

4 pct. ordningen er ikke en brakordning

Der synes at være opstået en tendens blandt planteavlskonsulenter til at omtale den nye 4 pct. ordning som ”brak-ordningen,” da brak også er støtteberettiget og virker som det mest enkle og mest besparende for landmanden. Men der er i den nye CAP-reform mange andre nye muligheder, som skaber flere levesteder for vildtet og biodiversiteten – f.eks. etablering af småbiotoper, der også er støtteberettiget. Som Michael Bundgaard også pointerer, giver det desuden landmanden mulighed for at skabe bedre jagt på hans arealer.

Igennem temadagene indhenter Danmarks Jægerforbund også data igennem spørgeskemaer og dialogen på dagene, med henblik på at kortlægge de konkrete bekymringer og udfordringer som planteavlskonsulenter går med i forb.m. den reform. Foreløbig er tre af i alt fem temadage afholdt. Arrangementerne er gratis for alle interesserede planteavlskonsulenter.

De sidste to temadage finder sted onsdag den 15. juni på Fyn, samt den 22. juni i Ringsted. Deadline for tilmelding til arrangementet på Fyn er i princippet overskredet, men det er stadig muligt at eftertilmelde sig ugen ud ved at sende en mail til hni@jaegerne.dk. Ønsker du at tilmelde dig arrangementet i Ringsted, så følg linket her.