OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. april 2022

Finsk slaraffenland

Masser af urfugle, tjur og ringduer til de finske jægere, som i øvrigt også kommer mere på jagt end de danske jagttegnsløsere.

Foto: Niels Søndergaard

De finske jægere lever i et slaraffenland, hvad jagtmuligheder angår. Statistikken taler sit tydelige sprog: I både 2019 og 2020 blev der fældet mange urfugle og tjur, begge år i alt cirka 150.000.

310.074 finner betalte jagttegnsafgift i 2020. Af disse skønnes det ud fra en stikprøveundersøgelse, at en tredjedel ikke kom ud på jagt. Et tal, der har været nogenlunde stabilt i årevis. I Danmark er det tilsvarende tal cirka 50 pct. Forstået på den måde, at ud af de cirka 170.000 jagttegnsløsere, så oplyser cirka halvdelen, at de har nedlagt mindst ét stykke vildt.

I Finland er ringduen det mest talrige bytte. Hver finne, der kommer ud på jagt, rapporterer i gennemsnit om at have nedlagt ti ringduer.


Denne nyhed blev bragt første gang i aprilnummeret af Jæger, 2022.