OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. december 2022

Fin fremgang i antal medlemmer

En stigning fra 90.018 medlemskaber i 2021 til 92.385 medlemskaber i 2022 viser, at stadig flere vælger at være en del af jægernes interessefællesskab.

Tekst: Jens Kjær
Foto: Niels Søndergaard

Den 1. oktober er altid en spændende dag i jægerforbundet. Det er både en af årets største jagtdage og dagen, hvor årets officielle medlemstal opgøres. I år har tallene været imødeset med ekstra spænding, for efter lanceringen af Jagtprøven.dk er der sket en positiv udvikling i antal kursistmedlemmer. Hvordan ser det ud i de andre medlemskategorier?

Med en vækst på over 2.000 medlemskaber tegner der sig et interessant billede. De 92.385 medlemskaber er i 2022 fordelt på 75.093 personer. Det er en vækst på 1.789 personer, der inden for det seneste år har valgt at bidrage til vores fællesskab.

Dykker vi længere ned i tallene, ses det, at antallet af kursistmedlemmer er fordoblet fra 2.295 i 2021 til 5.003 i 2022. Væksten skyldes primært undervisningsplatformen Jagtprøven.dk. Næsten 60 pct. af kursistmedlemmerne har allerede valgt at være medlem af en jagtforening, og tallet forventes at stige.

Der er også fremgang i antallet af ordinære medlemmer samt i antallet af ekstraordinære medlemmer, hvilket betyder, at man er medlem af flere foreninger.

Er din jagtkammerat medlem?

Selvom tallene viser en positiv medlemstilgang, er der fortsat plads til flere i vores fællesskab, for jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi rustet til at imødegå de udfordringer, jagten og jægerne står over for. Så er dine jagtkammerater stadig ikke medlemmer, så del gerne historien om, hvad de får ud af et medlemskab:

I jægerforbundet arbejder vi for god jagt i generationer. Vi er på vildtets side, og det er vores opgave at være overalt, hvor der træffes beslutninger, der kan have indflydelse på jagten. Det er kun muligt, når vi står sammen. Et stærkt og aktivt jægerforbund er jægernes stemme i kommunerne, over for myndigheder såsom politi og domstole, i rådgivende forsamlinger såsom Friluftsrådet og Vildtforvaltningsrådet, og på Christiansborg.

Som medlem bliver man en del af et stærkt interessefællesskab, hvor indflydelse er noget, man tager ved at engagere sig i de lokale jagtforeninger, deltage i jægerrådsårsmøder og andre dialogmøder, hvor der drøftes relevante emner.

Som medlem bliver man en både dygtigere og klogere jæger ved at deltage i de mange kurser og uddannelser, der afholdes landet over. Hold øje med tilbuddene i de lokale jagtforeninger og skydebaner på www.jaegerforbundet.dk eller på de enkelte jagtforeningers hjemmesider og sociale medier.

Som medlem får man adgang til opdateret viden, når magasinet Jæger lander i ens postkasse 11 gange om året, eller når man åbner hjemmesiden eller appen Jæger. I appen har man også adgang til relevante værktøjer kun for medlemmer f.eks. de GPS-baserede jagttider, markedspladsen og jagtjournalen. Tag fat i Medlemsservice, når din jagtkammerat er overbevist, så står vi klar til at hjælpe med det praktiske.