OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. maj 2022

Filmserie: Natur- og vildtpleje i landbrugslandet

Danmarks Jægerforbund har lavet en filmrække om natur- og vildtpleje i landbrugslandet. Filmene er produceret med støtte fra Friluftsrådet.

Naturen i landbrugslandet har igennem de sidste 70 år været under et stort pres, hvor landskabet har været under konstant forandring. De elementer, der forsvinder, er de såkaldt permanente strukturer såsom markveje, markskel, åbne grøfter og mergelgrave - steder, hvor vildtet har kunnet finde pusterum. Nu bliver landskabet mere og mere monotont, i takt med at dyrkningsfladerne bliver større og driften af dem intensiveres. Mange steder er der derfor ikke længere plads til vildtet, og levestederne bliver færre og færre.

For at gøre det lettere for lodsejerne at overskue mulighederne og processerne inden for natur- og vildtpleje, har Danmarks Jægerforbund valgt at lave nedenstående filmrække. Filmene er produceret med støtte fra Friluftsrådet. 

Introduktion til filmserien

Etablering og pleje af hegn og småbeplantninger

Brandmandens lov

Natur- og vildtpleje på brakarealer

Projekt Natur og Vildtpleje

Støtteberettigede tiltag i landbrugslandet

Vådområder

Ukurante markhjørner og kiler

Jordens egen frøbank

Rundt om en markvej