Offentliggjort den: 04. januar 2022

Fejl i januarudgaven af medlemsbladet

Forkert dato for årsmøde for Jægerrådet i Holstebro. Den korrekte dato er den 24. januar kl. 19.00.

Der har indsneget sig en fejl på side 22 i januarudgaven af medlemsbladet, hvorfor der fremgår en forkert dato for årsmødet i Jægerrådet i Holstebro. I bladet står der at årsmødet finder sted den 17. januar. Den korrekte dato er mandag den 24. januar 2022 kl. 19.00 i Gl. Råstedvej 3, 7500 Holstebro, som varslet i december-nummeret.

Redaktionen beklager fejlen.