OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Færre krikænder og udtørrede vandhuller

Når andejagten går ind på torsdag, betyder den seneste tids alvorlige tørke, at trækket af krikænder vil være koncentreret på de få søer og vandhuller, der stadig har vand. Derfor lyder opfordringen: Skyd de krikænder I selv skal bruge og lad resten være.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen

Jagtsæsonen står for døren, og jægere over det ganske land ser frem til endnu et efterår med fantastiske jagtoplevelser i naturen. Men trods den allerseneste tids regnskyl, befinder vi os ikke desto mindre i en periode med høj risiko for tørke rigtig mange steder i landet. Få syn for sagn på DMI's tørkeindeks for Danmark lige nu.

Den voldsomme tørke ses bl.a. på vandstanden i mange vandhuller og småsøer. De ligger ofte mere eller mindre tørlagte hen, og man kan derfor forvente unormalt store forekomster af krikænder dér, hvor der stadig er vand. Men ikke nok med det. Ifølge den finske havfuglevurdering for sommeren 2022 er ynglebestanden af krikand i Finland faldet med en femtedel på lang sigt. I 2022 lå antallet af par omkring 19 pct. under langtidsgennemsnittet, mens det samlede antal ællinger og antallet af ællinger pr. par var henholdsvis 39 og 16 pct. under deres gennemsnit.

- Mange af de krikænder, der trækker gennem Danmark i løbet af efteråret, kommer fra Finland. Derfor må vi samlet set forvente et færre antal krikænder i år, men til gengæld her i begyndelsen af sæsonen koncentreret på færre steder på grund af tørken, forklarer Christian Clausen, formand for Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg.

Derfor bør især to grundlæggende jagtetiske regler huskes, når jagten går ind på krikænderne, nemlig: ”Trækkende vildtarter er et fælles gode. Afpas jagten derefter og udvis fælles ansvar” og ”Ved træk-jagt bør intervallerne imellem jagterne være mindst 2-3 uger.”

- Det betyder ikke, at man skal afholde sig fra at skyde krikænder. Nej, gå glad på jagt, og skyd de krikænder I har brug for hjemme i køkkenet og lad resten være, lyder opfordringen fra Christian Clausen.

Knæk og bræk til alle!