OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. januar 2022

Fællesjagt på tværs

Hvert år holder lokale jagtforeninger over det ganske land fællesjagter. Jagter, hvor man lærer nye mennesker at kende og sikkert hører nye jagthistorier. Det er en fælles aktivitet der binder medlemmer sammen - i dette tilfælde også på tværs af våbenarter.

Tekst: Jørgen Haller
Foto: Kim Porsborg, Karin Jessen og Jørgen Haller

I Støvring & Omegns Jagtforening er det såmænd ikke meget anderledes. Vi har nogle traditionelle fællesjagter efter nytår og i de senere år er deltager kredsen udvidet med buejægere. Således også i år. På fællesjagterne i år har deltaget cirka tyve mand hver gang, smukt fordelt med et passende antal hundeførere, fem-seks buejægere, én juniorjæger og resten traditionelle haglskytter. To-tre buejægere bliver sat af på særligt listige steder, hvor vildtet ofte kommer i lavfart og forsøger at liste ud af såten. Hundeførerne driver såten og skytterne står for.

Vi er så heldige at have nogle lodsejere der stiller terræn til rådighed, og selvom det hedder rævejagter, så må der i reglen skydes alt lovligt vildt. Og, således også den sidste jagt hos Erling Buus, hvorfra nedenstående uddrag af jagtdagbogen stammer:

"Nu er jagt jo hverken sport eller konkurrence, men lad os blot konstatere, at snepperne vandt klart over haglskytterne i dag. Til gengæld, så kunne vi alle blive glædeligt overraskede, da en jæger kom slæbende med en stor flot rå. Ingen havde jo hørt skud, og det var der en god grund til. Kenneth Slot havde fået sig anbragt listigt på den tildelte post, og kunne levere det første bueskudte rådyr på én af foreningens populære fællesjagter. Der blev lykønsket efter alle kunsten regler. Senere måtte den gæve skytte selv forklare dem, der ikke var buejægere, at buen er meget kraftig og pilen gik lige igennem. Efter endnu et par spændende såter med snepper, der lettede på klaprende vinger og fløj uanfægtet væk, var dagen pludselig gået. Lige knap tyve glade jægere var blevet lidt gladere af at have fået vind i håret. Og, ikke mindst, så er det glædeligt, at vi kan mødes på tværs af særinteresser. Der blev talt hund, bue og hagl på kryds og tværs."

Endnu en succesfuld fællesjagt, hvor vi måske mødes lidt mere på tværs af egen interessebobler end når vi går og træner sammen med ligesindede.