OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. april 2022

FACE: Vigtigt europæisk jagtsamarbejde

Forleden deltog Danmarks Jægerforbund i medlemsmøde i FACE – sammenslutningen af jagtorganisationer i Europa. Mere end nogensinde er det helt afgørende med fokus på et stærkt og strategisk samarbejde for jagtens sag på tværs af landegrænser i EU. For aldrig har jagten været så meget under pres som lige nu.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: FACE

Jagten i Danmark er mere og mere påvirket af lovgivning og holdninger fra EU. Og aldrig har jagten været så meget under pres som lige nu. Det er derfor mere end nogensinde vigtigt at jægerne i stort antal står sammen om vores fælles livsstil og passion. Ikke bare i Danmark, men i særdeleshed i Europa, så vi kan sikre god jagt i generationer.

Danmarks Jægerforbund har netop deltaget i et medlemsmøde i FACE, repræsenteret af formand Claus Lind Christensen og chefen for rådgivning og uddannelse, Niels Søndergaard. FACE, som er en forkortelse for Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU, er den europæiske sammenslutning af jagtorganisationer fra 37 lande i Europa – heriblandt Danmarks Jægerforbund. Mødet blev afholdt i Warszawa, Polen og understregede vigtigheden af at jægerne styrker det internationale samarbejde og sammenhold, da det er afgørende for jagtsagen, at vi taler med én stemme på vegne af Europas 7 millioner jægere.

Kontinuerlig indsats for jægerne i EU

- Danmarks Jægerforbund er naturligvis meget optaget af samarbejdet i FACE og i det hele taget det internationale samarbejde. Vi deltager aktivt i de strategiske overvejelser og indsatser for at sikre jagtens sag, understreger Claus Lind Christensen om de helt nødvendige samarbejde.

Der er nemlig ikke andre end FACE der taler jagtens sag i EU – ikke mindst i form af FACE-sekretariatet i Bruxelles, der kontinuerligt arbejder for at sikre jægernes interesser. Derfor er et stærkt sammenhold og samarbejde i FACE da også en afgørende forudsætning for en indflydelsesrig stemme for jagten i Europa, påpeger DJ-formanden.

Styrket faglighed og videnindsamling

På FACE-medlemsmødet i Warszawa drøftede deltagerne mange vigtige emner. Der er et stigende behov for faglighed og styrket videnindsamling, hvor bl.a. mere forskningsbaseret viden kan medvirke til sikring af et stærkere oplyst grundlag inden der træffes politiske beslutninger, der kan få konsekvens for jagten. FACE´s fremtidige strategi frem til 2027 blev også drøftet og den proces er ikke afsluttet. Danmarks Jægerforbund har dog allerede sat sine tydelige spor i de strategiske dele, så der sikres dansk indflydelse og opmærksomhed på de danske jægeres interesser.

Sikring af en stærk fremtid for jagt var overskriften for konferencen på medlemsmødet. Her fyldte særligt holdningsdannelse og den sociale accept af jagt en del, og det bør altid basere sig på fakta og indsigt i jagtens verden.

Gode danske eksempler på formidling

- Vi fik mulighed for at fortælle om Danmarks Jægerforbunds arbejde med børn og unge igennem formidlingsprojektet til børn, BlivNaturligVis, og De unge Naturformildere, og hvor imponerende en indsats dette netværket af frivillige jægere og fiskere yder, når de formilder jagt og fiskeri på skoler og i børnehaver, solidt understøtte af vores kompetente medarbejdere i Jagten Hus, fortæller Niels Søndergaard.

En tilsvarende indsats er desværre ikke mulig for vore kolleger i værtslandet for FACE-mødet, nemlig Polen. I 2018 forbød den polske regering nemlig jægere at tage børn med på jagt som observatører. Dette forbud står selvsagt i skærende kontrast til den indsats, som ikke bare Danmark, men også lande som England og Skotland arbejder målrettet med.

- Fjerner vi børns mulighed for ved selvsyn at lære om naturen og jagten, er vi på vej ned ad en farlig vej med naturfremmedgørelse. Det er et symptom på, at mangel på forståelse for at autentisk og objektiv fremlæggelse af faktuelle forhold skaber det bedste grundlag for holdningsdannelse, understreger Niels Søndergaard.

Indsatsen for den europæiske jagt fortsætter

Udover fremlæggelse af jægerforbundets direkte indsatser, fremhævede Niels Søndergaard på mødet også de mange danske indsatser, som understøtter jagtsagen indirekte - som f.eks. det populære tv-program Nak & Æd og de jagtinfluencers, der på de sociale medier forstår at formidle jagt på bedste vis og særligt de mange elementer jagten, der indeholder vildmad, sundhed, fællesskab og naturoplevelser.

Alle - og da især børn og unge - har ret til at danne sig en holdning til natur og jagt igennem viden og fakta. Den uundværlige indsats i FACE for det europæiske jagtsamarbejde fortsætter.


Billedtekst: Danmarks Jægerforbund gav et oplæg om den store frivillige indsats som jægere og sportsfiskere yder i bekæmpelse af naturfremmedgørelse ved autentisk formidling af jagt og fiskeri.