OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. juni 2022

FACE-kampagne: EU skal lytte til jægerne

FACE har netop søsat en seks måneders lang kampagne, der skal råbe EU op og sætte fokus på, at jagten og jægerne ikke er problemet, men tværtimod en del af løsningen på den europæiske natur- og biodiversitetskrise. Jægerne kan give deres moralske støtte til kampagnen ved at skrive under på dens budskaber.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: FACE

Kampagnen, som FACE netop har lanceret, skal ses som et svar på det stigende antal problemer, der kommer fra Bruxelles for Europas 7 millioner jægere. Med kampagnen håber FACE at fremhæve de stigende problemer med jagtskeptiske EU-politikere og samtidig bevæge sig væk fra en tendens til at finde fejl ved jagten og i stedet anerkende dens betydning både i kampen for mere biodiversitet og til at forene kulturer i hele Europa.

Ved lanceringen udtalte FACE-præsident Torbjörn Larsson:

- Vi står over for hidtil usete udfordringer, især med forslag for Europas jægere udarbejdet bag lukkede døre. Denne kampagne er et væsentligt skridt fremad for at opfordre de politiske beslutningstagere i Bruxelles til at ændre kurs og arbejde sammen med os.

Udfordringerne

Et centralt element i denne kampagne er, at en meget stor del af den nationale lovgivning på jagtområdet i Europa tager afsæt i EU-lovgivning, hvorfor EU’s generelle holdning til jagten og jægerne spiller en meget stor rolle for, hvilken indflydelse jægerne har og i fremtiden får på centrale lovgivningsmæssige områder for jagten.

Selv om mange jægere i hele Europa bidrager positivt til naturen og biodiversiteten, arbejder nogle politiske beslutningstagere i Bruxelles ifølge FACE dog imod jagten og beskylder den for at være en af de vigtigste trusler mod naturen, på trods af klare beviser for det modsatte.

Har politikerne held med deres forehavende, er resultatet, at der f.eks. lægges hindringer i vejen for nationale eller regionale jagttraditioner. Et af de seneste eksempler var forsøget på i vejledningen til EU’s biodiversitetsstrategi at stoppe jagt i de områder, der skal udpeges som ’strengt beskyttede’.

Jægerne en del af løsningen

I forbindelse med lanceringen udtalte FACE’s generalsekretær, Dr. David Scallan:

- Det kræver store beslutninger og mod at løse Europas biodiversitetsproblemer. Europas jægere er en del af løsningen til at levere aktiv handling på landjorden. Det skal anerkendes fuldt ud i Bruxelles.

På den baggrund har FACE opsat følgende ni krav:

  • Vi ønsker et Europa, der er rigt på biodiversitet for alle
  • Vi ønsker, at naturpolitikken tilskynder jægernes naturbevarelse, herunder i beskyttede områder
  • Vi ønsker, at EU's naturlove giver resultater for økosystemer og levesteder for småvildt, især i vådområder og i landbrugsområder
  • Vi ønsker en mere objektiv og evidensbaseret tilgang til jagt, herunder regional jagtpraksis
  • Vi ønsker nøjagtige vurderinger af store rovdyrs bestande baseret på passende kriterier og en procedure for at ændre deres liste-placering under habitatdirektivet
  • Vi ønsker, at jægere anerkendes som værende en del af løsningen til naturbeskyttelse, ikke problemet
  • Vi ønsker at love og beslutninger, der påvirker jagt, skal være retfærdige og levere klare fordele i respekt for nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
  • Vi ønsker, at vores kulturarv skal respekteres, hvilket er afgørende for fremtiden for et mangfoldigt Europa og for at berige de enkelte borgeres liv
  • Vi ønsker, at Bruxelles bringer denne dagsorden op på internationalt niveau, fordi EU har en stærk indflydelse på globalt plan

Giv din mening til kende

Du kan læse mere om kampagnen på www.SignForHunting.com, hvor du også kan give din moralske støtte, hvis du ønsker det, til kampagnen ved at deltage i underskriftsindsamlingen.