OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. december 2022

Er natjagtudstyr lovligt herhjemme?

Lysforstærkende og termisk natjagtudstyr er næsten blevet hvermandseje blandt jægerne, og man kan nemt blive fristet til at medbringe udstyret på jagt, men må man det? Nej – det er ulovligt. Udstyret må kun bruges til regulering af mårhund og vaskebjørn.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen
Foto: Birgit Nordby

I Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber fremgår det, at der til jagt ikke må anvendes: ”... elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet, herunder varmesøgende apparater og apparater med elektronisk billedforstærkning”.

Dette er et entydigt forbud mod anvendelsen af elektronisk udstyr til lokalisering (og evt. efterfølgende nedlæggelse og opsamling) af vildt i forbindelse med jagt og regulering, der jo som udgangspunkt skal ske indenfor jagtlovens almindelige regler.

Hvornår begynder jagten?

Som en nærmere præcisering af, hvornår jagten starter og afsluttes, har daværende Skov & Naturstyrelse i en skrivelse af 2. februar 2006 udlagt jagtretten således: ”Jagtretten består i retten til at efterstræbe vildtet ved at forfølge, opsøge, nedlægge og efterfølgende sætte sig i besiddelse af vildtet”.

Der er derfor ikke tvivl om, at jagtlovens intention og forståelse af ”jagt” dækker alle handlinger før, under og efter jagten. I praksis betyder det, at man ikke må anvende termiske spottere til at lokalisere vildt med det formål at efterstræbe det og eventuelt nedlægge det, og at man heller ikke efterfølgende må anvende termiske spottere til at finde eventuelt nedlagt vildt.

Må en håndholdt spotter så ikke bruges til at kigge på bukke ugen op til bukkepræmieren? Jo, da der i denne situation ikke medbringes skydevåben, og der ikke er tale om at spotteren medbringes på jagt. Der ligger ikke domme for, hvor grænsen går, men som udgangspunkt skal man ikke medbringe en spotter på jagt eller regulering, medmindre den skal bruges til regulering af mårhund eller vaskebjørn.

Kræver det tilladelse?

Det kræver ifølge våbenloven tilladelse fra politiet at sætte sig i besiddelse af: ”optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster”.

Det betyder, at lysforstærkende og termiske sigtekikkerter eller clip on-systemer, der kan monteres på riflen, eller blot på den almindelige sigtekikkert, kræver en våbentilladelse fra politiet. Tilladelsen, som er gratis, skal, ligesom andre våbentilladelser, medbringes i forbindelse med anvendelsen af udstyret.

Håndholdte termiske og lysforstærkende spottere kræver derimod ikke tilladelse og kan dermed købes og besiddes af hvem som helst.

Hvad må man så?

Som skrevet i indledningen af denne artikel er det i forbindelse med jagt ikke tilladt at anvende: ”... elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet, herunder varmesøgende apparater og apparater med elektronisk billedforstærkning”, men termisk og lysforstærkende spottere kan under visse betingelser anvendes til regulering af mårhund og vaskebjørn – og kun mårhund og vaskebjørn!

Lysforstærkende sigtemidler må dog kun anvendes i forbindelse med regulering på anlagte foderpladser, og termiske sigtemidler må ikke anvendes til noget som helst i Danmark!

Træning med natjagtudstyr

Uanset om den lysforstærkende/termiske sigtekikkert er købt til jagt i udlandet eller til regulering i Danmark, må den anvendes til træning på de danske riffelskydebaner, men vel at mærke kun hvis den pågældende skydebane er godkendt til den riffel, som kikkerten sidder på.

Skydebaner har som bekendt to godkendelser; en miljøgodkendelse fra kommunen, hvori det blandt andet fremgår hvor meget, der må støjes; og en sikkerhedsgodkendelse fra politiet, der blandt andet angiver hvor stor en kaliber, der må skydes med. Begge godkendelser skal selvfølgelig efterleves.

Hvis træningen skal foregå så tæt på virkeligheden som muligt, altså i fuldstændig mørke, skal den aktuelle skydebane både være sikkerhedsgodkendt af politiet til mørkeskydning og godkendt af kommunen til skydning i det ønskede tidsrum.

Natjagtudstyr, uanset om det er termisk eller lysforstærkende, og uanset om det er en håndholdte spottere eller sigtekikkerter, er fantastiske redskaber til eksempelvis regulering. Så hvis vi fortsat skal have muligheden for at anvende det, er vi nødt til at være skarpe på reglerne – hvem ved, måske vi en dag får mulighed for at skyde andet end mårhund og vaskebjørn om natten?