OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2022

Er jagt OK i et moderne samfund?

Naturmødet 2022: Overskriften på denne nyhed var netop titlen på en spændende - og faktisk også underholdende - debat, som DJ deltog i på årets naturmøde. For er det OK at gå på jagt i dag, hvor maden ligger i store dynger i køledisken?

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

De fleste jægere er sikkert bekendte med situationen, hvor man for 117. gang skal forklare folk, der ikke går på jagt, hvorfor det er så fantastisk. Modargumentet er som regel, at man jo bare kan gå ned i supermarkedet og købe sit kød. Herefter starter den lange forklaring, f.eks. om jagten som en totaloplevelse, urinstinktet som vækkes til live, og så videre.

Naturmødet i Hirtshals, som åbnede i dag, torsdag, er for alle naturinteresserede, og udfordrer via et hav af debatter, nature talks, live streams, præsentationer, oplevelser og naturture deltagernes syn på naturen.

Én af debatterne, Danmarks Jægerforbund deltog i på Naturmødet, var inde og berøre noget af det allervigtigste for os jægere: Nemlig retten til at gå på jagt - eller, sagt på en anden måde, retfærdiggørelsen af vores store interesse i en tid, hvor jagtinstinktet ikke længere er vitalt for slægtens overlevelse.

To medlemmer af Det Dyreetiske Råd, nemlig tv-vært og forfatter Sebastian Klein og naturvejleder og biolog Jes Aagaard, satte jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, stævne til en spændende diskussion om de etiske aspekter af jagten.

I oplægget til debatten hed det, at jægere ofte argumenterer med, at hvis der ikke skydes nogen dyr, så bliver der for mange. Men hvis der er flere dyr end naturen kan bære, skal naturen så ikke selv have lov til at regulere mængden? Og hvordan hænger det argument sammen med at fodre og udsætte dyr med henblik på at skyde dem?

I dag er jagt en rekreativ aktivitet, der nogle steder omfatter udsætning af tusindvis af fasaner og ænder. Det naturens overskud, vi i disse tilfælde høster af, er altså kunstigt.

Det blev til en både spændende, underholdende og interessant diskussion. Parterne var uenige og det gav en god dynamik, men da ordstyreren til slut opsamlede med spørgsmålet "Er det OK at danne et kunstigt overskud alene med det formål at skyde det bort," svarede Claus Lind Christensen naturligvis ja og henviste til f.eks. den danske jagtkultur og en række jagtetiske regler, og at det faktisk kan gøres på ordentlig vis. Sebastian Klein mente nej - mens Jes Aagaard placerede sig midt imellem: Et betinget ja, hvis der vel at mærke ikke er biodiversitetsmæssige konsekvenser derved.

Og, som Sebastian Klein nåede at sige til allersidst:

- Vi blev ikke helt enige, men vi havde det sjovt undervejs!


Vi har klippet en lille film sammen fra debattens indledning, hvor de tre aktører præsenterer hver deres syn på sagen. Se filmen her: