OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juni 2022

Ekstraordinært kredsmøde i Kreds 7: - Vi skal lykkes!

Der blev valgt ny kredsformand i kreds 7. Torben Bagh blev valgt uden modkandidater.

Tekst og Foto: Johannes Bojesen

På kreds 7s ordinære kredsmøde i marts trak Hans Henrik Madsen sig fra posten som kredsformand. Ifølge § 21 i Danmarks Jægerforbunds vedtægter skulle der derfor afholdes et ekstraordinært kredsmøde efter senest 30 dage. Omvendt siger vedtægternes § 20, at opstillede kandidater til kredsmøderne skal have mulighed for at blive omtalt i Jæger, hvilket ikke er muligt inden for 30 dage på grund af bladets produktionstid. Derfor blev det ekstraordinære kredsmøde først afviklet tirsdag den 7/6 efter vedtægternes § 21 med respekt for proceduren i § 20.

Kun en kandidat

Der var ikke den store spænding om udfaldet, idet kun Torben Bagh havde meldt sit kandidatur. Uden modkandidater var han så sikker i sin sag, at han forud for møde meddelte, at han desværre ikke kunne deltage på dagen. Det enkle valg blev hurtigt afgjort ved bekræftende klapsalver fra de 56 stemmeberettigede fremmødte i Hedehuset. Stemningen var god og forsonende, og det blev ikke til meget dialog på det korte møde.

Oven på kredsens stridigheder opfordrede mødeleder Lars Egedal til respektfuld tale, og før folk igen drog ud i den milde midsommeraften lød det:

- Vi skal lykkes!

Erfaren mand

Med en formandspost i Slangerup Jagtforening, plads i Frederiksunds Jægerråd, en tidligere kredsformandspost i Kreds 5 og 13 år i Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelsen er Torben Bagh en yderst erfaren mand. Han har også været bestyrelsesformand i Dansk Jagtforsikring, og siddet i spidsen for en række af jægerforbundets udvalg.

I sit valgoplæg lover han at arbejde for sammenhold, harmoni og ro på bagsmækken i den store og meget komplekse kreds 7.