OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. december 2022

Dødt ved - levesteder og fødegrundlag

Når du sørger for dødt ved på reviret hen over vinteren giver du en håndsrækning til masser af arter i det åbne land. Få inspiration til hvordan du gør her.

Dødt ved er træer og buske, som ikke længere er levende. Både dødt og døende ved spiller en vigtig rolle både i skove og i det åbne land. Dødt ved huser en lang række forskellige arter, som udnytter både dødt og døende ved. Døde træer og buske tilbyder vigtige levesteder i form af hulheder og gamle grenstrukturer, men er også fødekilde for en række insekter og mikroorganismer, som tager del i nedbrydningen af vedmassen.

Formålet med dødt ved i det åbne land er derfor at skabe levesteder og fødegrundlag, som skal styrke livsbetingelser for særligt insekter, svampe og mikroorganismer. Dødt og døende ved i form af kvas og halvfældninger kan ligeledes yde dækning for en række vildtarter.

Der findes flere måder, hvorpå man aktivt kan arbejde med at skabe dødt ved, såvel på skovarealer som i det åbne land. Ligesom ved de fleste andre plejetiltag er det vigtigt at arbejde med variation. Danmarks Jægerforbund har udarbejdet et faktaark om dødt ved, og her kan du få yderligere vejledning til hvordan du kommer godt i gang.

Få masser af inspiration

Læs flere faktaark og få masser af inspiration til gennemtænkt natur- og vildtpleje på siden Viden om markvildt.