OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. maj 2022

DN: Jagt bør forbydes i marine naturnationalparker

Naturmødet 2022: DN mener ikke at der skal være jagt i marine naturnationalparker i dansk farvand. "Det skal være på naturens præmisser," erklærede DN-direktøren under en debat på årets Naturmøde i weekenden. DJ og Friluftsrådet reagerede med spørgsmål og skepsis.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen

Havet omkring Danmark er ca. 2,5 gange større end vores landareal, men meget lidt beskyttet. Der er nu et politisk ønske om at etablere kystnære marine naturnationalparker - men i hvor høj grad skal nationalparkerne til havs ligne dem på land? Dette spørgsmål og mange flere blev stillet, da debatten med titlen "Hvad er en marin naturnationalpark?" løb af stablen på weekendens Naturmøde i Hirtshals. Blandt debattørerne var Danmarks Naturfredningsforenings direktør Lars Midtiby og Torbjørn Eriksen, vicedirektør i Friluftsrådet.

Udover forbud mod trawl, muslingeskrab mv. opremsede Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening (DN), jagt som eksempel på en aktivitet, der ikke bør være tilladt i marine naturnationalparker. Mens han dog mente at store mængder rekreativt friluftsliv såsom havkajakker sagtens kan få lov at udfolde sig i parkerne, tilhører jagten altså en anden kategori.

- Jagt vil vi ikke mene skal foregå i de her naturnationalparker, det skal de finde andre steder at gøre. Grundlæggende, så er det jo områder, der skal være på naturens præmisser, sagde han under debatten.

Spørgsmål fra DJ, opfordring til dialog fra Friluftsrådet

Udmeldingen medførte straks et spørgsmål fra Christian Clausen, formand for trækvildtudvalget i Danmarks Jægerforbund:

- Det handler om, så vidt jeg forstår, at genskabe økosystemerne i havet. Især i Lillebælt, det er meget, meget vigtigt. Og så undrer det mig at du nævner bæredygtig jagt som noget der skal forbydes i genskabningen af de vigtige økosystemer. Kan du ikke forklare hvorfor?

Lars Midtiby svarede:

- Jeg synes jo bare, at når man ser det i en sammenhæng, og det her er jo relativt få arealer, har vi brug for arealer, hvor der er mere ro og mindre indgriben i de naturlige processer. Det er jo det, vi ønsker at de her parker skal være. Der er behov for at der er arealer, hvor den menneskelige indgriben er mindre.

- Er du enig? spurgte moderatoren et andet medlem af panelet, nemlig Torbjørn Eriksen, vicedirektør i Friluftsrådet.

Indledningsvis trak han på det og uddybede:

- Langt henad vejen, så tænker jeg at der skal være plads til en dialog omkring det her. Altså, vi anerkender jo at der er en type aktiviteter, der har en negativ påvirkning, og så skal der også være plads til at tale om i hvilket omfang de kan videreføres. Men man skal også veje det op imod de gevinster, der er ved at få folk ud i naturen. Det er også det der giver den langsigtede opbakning til at ville beskytte naturen. Så tingene går jo hånd i hånd.

Friluftsrådet: Alle skal føle sig hørt

Ifølge Torbjørn Eriksen er det vigtigt at processen bliver afviklet på en god måde, hvor man tager sig tid til at tale med alle interessenter, så alle føler sig hørt.

- Men har jægerne din opbakning til at gå på jagt i naturnationalparkerne, eller de områder der grænser lige op til, pressede moderatoren på.

- Ja, altså, det er jo ikke ukendt stof for jægerne at indgå i en dialog omkring hvor skal der være jagt og hvor skal der ikke være jagt. Jeg synes at man skal være åben for en dialog omkring det.

Bæredygtig jagt og dynamisk natur hinandens forudsætning

DJ-formand Claus Lind Christensen overværede også debatten, og bagefter trak han Torbjørn Eriksen til side og bad ham svare på hvad han helt konkret tænker om friluftsaktiviteter i marine naturnationalparker:

- De marine naturnationalparker kommer til at være ramme omkring en masse friluftsaktiviteter, og jeg tænker at de kommer til at fortsætte i meget vid udstrækning. Der kan være områder, hvor der kan være nogle konkrete problemstillinger, og der skal vi stille os åbne for dialog. Men det skal ske på et videnbaseret grundlag. Og ellers må udgangspunktet være, at friluftslivet, bredt set, kan udvikle sig og bestå i marine naturnationalparker. Det kræver at vi snakker sammen, at vi inddrages som interessenter, så vi ikke får en proces, der minder om naturnationalparkerne på land, sagde Torbjørn Eriksen.

Han suppleres af formanden for jægerforbundets trækvildtudvalg:

- I DJ er vi meget optaget af, at bæredygtig jagt og dynamisk natur er hinandens forudsætning. Derfor indgår vi i dialog med hvem som helst for at sikre den fornuftige balance mellem benyttelse og beskyttelse, men holdningen ”der skal ikke være jagt, fordi der ikke skal være jagt” må vi tage afstand fra. Den er kontraproduktiv i forhold til det nødvendige samarbejde, som skal reetablere de truede økosystemer både i havet og på land, siger Christian Clausen.


Vi har klippet en lille film sammen fra debatten, hvor aktørerne præsenterer deres syn på sagen, og hvor DJ stiller spørgsmål. Se filmen her: