OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. januar 2022

Danmark skal føre an på sikre pesticidgodkendelser i EU

EU er alt for fodslæbende, når det gælder om at implementere ny viden og sikre miljøet mod negativer effekter fra pesticider. Derfor må Danmark arbejde for en løbende udvikling af godkendelsesprocedurerne. Det skriver formændene for jægerforbundet, biavlerne og Dansk Ornitologisk Forening i et debatindlæg til Altinget.

EU er alt for fodslæbende, når det gælder om at implementere ny viden og sikre miljøet mod negativer effekter fra pesticider. Derfor må Danmark arbejde for en løbende udvikling af godkendelsesprocedurerne, skriver Claus Lind Christensen, Egon Østergaard og Arne Henriksen.

Alt for mange faresignaler bliver overhørt, og gamle metoder, der primært fokuserer på midlernes akutte giftighed, fastholdes stædigt. I takt med at midlerne er blevet mere målrettede og generelt mindre giftige, påvises der sjældnere akut dødelighed på eksempelvis de bier og fugle, der indgår i godkendelsesprocessen.

Historien rummer dog eksempler på en række subletale effekter. Tyndskallede æg hos rovfugle, som følge af forhøjet DDT-indhold i byttedyr og -fugle, er et af de klassiske eksempler.

Dertil kommer de mange eksempler på subletale effekter, som har kunnet fremprovokeres i forsøg med fugle og bier. Det handler blandt andet om svækkelse af immunforsvar, forplantningsevne, orienteringsevne og reduceret fødesøgningsaktivitet. Og når det kommer til frø-bejdsningsmidlerne, er der evidens for, at for eksempel bogfinker med lethed indtager flere gange dødelig dosis, hvis de søger føde på nytilsåede marker, hvor der jo altid efterlades lidt udsæd på jordoverfladen.

Ovenstående er et uddrag af et debatindlæg, som i dag brignes på Altinget. Læs hele indlægget på Altingets hjemmeside her.