OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. januar 2022

DJ søger flere deltagere i agerhøneprojekt

Bor du på Djursland og har du en sund bestand af vilde agerhøns? Så er du lige hvad jægerforbundet har brug for i et forskningsprojekt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Via radiomærkning af agerhøns ønsker Danmarks Jægerforbund at få bedre kendskab til hvad der kendetegner gode leveområder for agerhøns, nyklækkede kyllingernes fødeforhold samt at vide mere om overlevelse hos såvel voksne som kyllinger.
Projektet er en videreførelse af tidligere arbejde med agerhøns, men nu med primær fokus på kyllingernes overlevelse i den periode hvor de lever af insekter.

Resultater fra vores arbejde med agerhøns kan ses på følgende link: 

For at projektet skal lykkes, søger vi kontakt til flere områder på Djursland med en god bestand af vilde agerhøns, som vil være med i projektet. Vi kræver ikke noget af dig, udover at vi må få adgang til din bestand af vilde agerhøns.

Er det noget for dig? Så kontakt Carsten Riis Olesen, vildtbiolog og seniorforsker ved Danmarks Jægerforbund på tlf. 22896137, e-mail cro@jaegerne.dk.

Agerhønen er gået stærkt tilbage siden 1960'erne i hele Vesteuropa, sandsynligvis på grund af de store ændringer i landbrugsdriften. I Danmark er det årlige vildtudbytte reduceret fra knap 450.000 til under 20.000 i dag. Agerhønen er knyttet til agerbruget, men udnytter især i yngletiden markernes randområder. Hastigt stigende størrelser på de dyrkede marker reducerer randområder og effektiv drift levner ganske få blomstrende ukrudtsplanter og insektliv på dyrkningsfladen, så tidligere leveområder forandres til ørken for agerhønen. At agerhønen er en udpræget standfugl, gør ikke situationen bedre.

I Jægerforbundets arbejde med agerhøns er udgangspunktet at skabe ny viden om fuglenes krav til leveområdets kvalitet gennem de vilde fugles valg af levested og deres ynglesucces. Herigennem vil vi kunne give værdifuld faglig rådgivning og input til eventuelle støtteordninger, der vil kunne være med til at sikre at agerhønen ikke forsvinder som karakterart for det åbne landskab i Danmark.