OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

DJ: Naturen fylder for lidt i valgkampen

Trækfuglene skal hente deres næring i et havmiljø, der i store områder af vore indre farvande er næsten helt uddødt. Hvis kvælstofforureningen stopper lige nu, vil skaderne i havmiljøet måske være udbedret om 30-40 år, lyder opråbet fra formanden for DJ's trækvildtudvalg.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det bør være en bunden opgave for den kommende regering at føre en grøn politik, som skal genrejse den danske natur. Det mener Danmarks Jægerforbund, som peger på seks overordnede punkter, som partierne bør prioritere efter et valg.

Iblandt de seks punkter er en styrket indsats for vores havmiljø, som først og fremmest skal ske ved at sænke udledningen af næringsstoffer til havmiljøet. Man kan spørge sig selv hvorfor jægerforbundet skal blande sig i en valgkamp. Men de tusindvis af trækfugle, som hvert år fouragerer i danske farvande, skal altså hente deres næring i et havmiljø, der i store områder af vore indre farvande er næsten helt uddødt.

- Dette her er en rigtig, rigtig god grund til at blande sig: Kvælstofforurening. Stopper vi kvælstofforureningen i det nære havmiljø nu, vil det måske være i orden igen om 30-40 år. Så det er med at komme i gang! Det er med at få stillet nogle ordentlige spørgsmål til politikerne, lyder det fra formanden for Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg, Christian Clausen.

Derfor mener Danmarks Jægerforbund, at udledningerne af kvælstof skal længere ned. Forskerne snakker om reduktioner i størrelsesordenen 20-30 pct. Både på land og til vands lider den danske natur under de store udledninger af kvælstof fra landbrug og spildevand. Årtiers indsats for at forbedre vores vandmiljø har delvist fejlet. Udledningen af kvælstof er gået ned, men langt fra nok. For livet under havoverfladen lider af alt for høje koncentrationer af næringsstoffer – særligt kvælstof. Konsekvensen er udbredt iltsvind i vores indre danske farvande og et marint økosystem, som mange steder er faretruende tæt på et decideret kollaps.

Blandt andet derfor skal naturen fylde mere i valgkampen.