Fugleinfluenza: Hvad du og myndighederne kan gøre

Her bringer vi en gennemgang af tiltag, Fødevarestyrelsen vil aktivere i tilfælde af smitteudbrud, samt informerer dig om, hvad du bl.a. skal være OBS på. Læs mere

Så skal der kønsoptælles edderfugle

Vær med til at styrke de data, der skal sikre fremtidens jagt på edderfuglehannen. Den første weekend i marts kønsoptæller jægerne edderfugle langs de danske kyster. Læs mere

Rederør til gråænder – ducktubes

Der er stor interesse blandt jægere for at forbedre ynglemulighederne for gråanden. Men en gråand på reden er sårbar over for prædation fra rovpattedyr. Læs mere

Fugleinfluenzaen fortsætter

Den meget smitsomme fugleinfluenza florerer stadig blandt danske fugle. Jægerne opfordres til at være opmærksomme og til at indrapportere døde eller syge fugle. Læs mere