Kortnæbbede gæs er blandt de bedst overvågede

Bestanden af kortnæbbede gæs forvaltes ud fra en adaptiv forvaltningsplan. Der florerer imidlertid udokumenterede påstande om, at forskningen på området er behæftet med fejl. Læs mere

Klimaforandringerne påvirker også trækfuglene

Naturbrande raser, indlandsisen smelter, oversvømmelser hærger, og vådområder verden over tørrer langsomt ud. Læs mere

Projekt Penelope kortlægger pibeændernes træk

Projekt Penelope er et internationalt forskningsprojekt, som indsamler ny viden om pibeand gennem ringmærkning og GPS-sporing af fugle. Læs mere

Anskydninger ikke skyld i tilbagegang

Nye feltundersøgelser af fugle i Østersøen viser, at ikke én eneste havde hagl i kroppen. Årsagen kan bl.a.findes i bedre uddannede jægere i dag end for 25 år siden. Læs mere