Anskydninger ikke skyld i tilbagegang

Nye feltundersøgelser af fugle i Østersøen viser, at ikke én eneste havde hagl i kroppen. Årsagen kan bl.a.findes i bedre uddannede jægere i dag end for 25 år siden. Læs mere

Ny tilgang til jagt på kortnæbbet gås

For at undgå at Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås bringes under fastsat bestandsmål, opfordres jægerne til kun at skyde, hvad man har behov for til gryden. Læs mere

August-tælling af grågæs i hele Danmark

19.-20. august gennemføres en NOVANA-tælling af vandfuglene i Vadehavet samt en optælling af grågås, skestork og klyde i resten af landet. Jægerne opfordres til at bidrage. Læs mere

Styrk svømmeændernes ynglemuligheder

Målrettet natur- og vildtpleje kan styrke ynglemulighederne for svømmeænder. Flere arter er trængte fordi levestederne mangler eller har ringe kvalitet. Læs mere