OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. juli 2022

Det, alle buejægere spørger om

Under sidste møde i DJs buejægernetværk gik én ting igen: Uklarhed over steder og datoer for både buejagtkurser og -prøver.

Tekst: Jørgen Haller
Foto: Andreas Bastrup

Når man vil være buejæger, er der rigtigt mange ting, man skal have styr på. Mange spørgsmål drejer sig om udstyr og praktisk jagt, men ca. 2 gange hvert år, dukker spørgsmålene om buejagtkurser og -prøver op.

I buepolitisk udvalg sidder et par erfarne buejagtinstruktører, som har påtaget sig opgaven med at belyse emnet herunder.

Men først lidt historie

Indtil for få år siden var rammerne for at få jagttegn til bue meget faste. Man skulle være tilmeldt et buejagtkursus og være registreret hos Miljøstyrelsen inden nytår (for forårsprøver) eller 9. juni (for efterårsprøver). Nåede man ikke at blive registreret, måtte man vente til næste prøvesæson. Nu er reglerne dog blevet lempet, så man stort set kan tilmelde sig et kursus med dags varsel. Det eneste krav er, at kurset er gennemført mindst 7 dage før prøven skal aflægges. Det er med andre ord blevet meget lettere.

Går man længere tilbage, var det kun muligt at tage kurset og aflægge prøve få steder i landet. Således måtte fynboer og jyder alle sammen tage både kursus og prøve i Vejen, mens sjællænderne måtte drage til Stenlille. I dag har vi 3 prøvesteder og 4-5 steder, hvor man kan tage kurset i Jylland. En klar forbedring og rigtigt meget sparret kørsel.

Og så til nutiden

Som kommende buejæger kan man i dag vælge mellem 7-8 forskellige steder rundt om i Danmark. De forskellige kursusudbydere bestemmer selv, hvornår de vil afholde kurser, så de fleste foreninger ligger kurserne kort før prøveperioderne. Det betyder, at forårskurserne afholdes i marts/april, mens efterårskurserne ligger i august/september.

Det er også foreningerne selv, som offentliggør datoerne for deres kurser, og det halter desværre sommertider med at være ude i god tid. Til stor frustration for de aspiranter, som gerne vil planlægge deres deltagelse i et kursus. Løsningen på dette er ligetil: DJ og FADB laver en liste med datoer for buejagtkurser, som offentliggøres på deres respektive hjemmesiderne. Forårskurserne meldes ind senest 1. januar, mens efterårskurserne meldes ind senest 1. juni. På den måde får aspiranterne god tid til planlægningen, og de kan finde et kursus nær dem selv.

Oversigten over kursussteder og -datoer for efterårskurser i 2022 findes allerede her.

Buejagtprøven

I Danmark er det pt. muligt at aflægge bueprøve 5 steder. De 5 steder er: Bornholm (kun forår), Stenlille, Skærbæk, Randers og Hjallerup.

Prøvestedet i Skærbæk er ret nyt, og har erstattet det gamle prøvested i Vejen, som var et af de mest populære, grundet sin centrale placering. Flytningen har desværre medført, at buejægere fra Fyn og Trekantområdet nu skal køre rigtigt langt for at komme til prøve. Derfor undersøger vi i samarbejde med Miljøstyrelsen muligheden for at få lagt en eller to prøver i Trekantområdet igen, da det vil spare en masse tid og CO2.

Når de prøvesagkyndige fra Miljøstyrelsen skal planlægge prøvetidspunkter, skal det passe ind i deres hverdag med jagtprøver og andet arbejde. For at være effektive og holde omkostningerne nede, åbnes der således gradvist for nye prøvedage. Tidligere åbnede man for flere dage på én gang, hvilket resulterede i prøvedage med få deltagere. Da prisen på buejagtprøven afspejler omkostningerne ved afholdelse, er det derfor meget fornuftigt at effektivisere.

Det bedste vi som buejægere kan gøre for at hjælpe hinanden er, at tilmelde os hurtigst muligt til en prøve. Husk også, at du let kan afmelde og tilmelde dig et andet sted, hvis du skulle fortryde. Du kan finde oversigten over bueprøver på DJs hjemmeside.

Ovenstående er blot et eksempel på, hvor vigtigt det er med input fra medlemmerne. Vi holder møde i buejægernetværket igen efter sommerferien, og glæder os til mere input fra netværket.