OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juni 2022

Deltag i projekt om monitorering af kronvildt

Vær med til at vurdere kronvildtets alder og andre parametre i nyt feltstudie. Vi har brug for en dedikeret fokusgruppe, der kan afse otte dage over de næste to år, og det er lige meget om du er erfaren eller nyjæger.

Tekst: Rasmus Ahlmann Nielsen

Bor du i Jylland, og vil du vide mere og dygtiggøre dig inden for vurdering af kronvildtets alder og andre demografiske parametre? Så er her muligheden for komme med i en fokusgruppe, som over et toårigt projekt skal gennemgå et intensivt forløb med undervisning og feltdage. I løbet af projektet får du rig mulighed for at få fingrene i en masse nedlagte stykker kronvildt.

Det er Aarhus Universitet (AU) og Danmarks Jægerforbund, som har modtaget tilskud fra Miljøstyrelsen til projektet ”Udvikling og validering af omkostningseffektive metoder til demografisk monitering af krondyr baseret på jægervurderinger”. Baggrund for projektet er et ønske fra vildtforvaltningsrådet og miljøministeren om en bedre jagtlig forvaltning af det danske hjortevildt. For at kunne måle på de fastsatte bestandsmål er der behov for at afdække og udvikle metoder, som kan beskrive bestandenes demografiske sammensætning (alder, køn, kondition mv.).

Fokusgruppen skal gennemgå et træningsforløb, som simulerer en uddannelse af personer til en såkaldt "Oldermands-ordning". Gruppen skal bestå af cirka 25 personer, hvor der som minimum skal være en deltager fra hver af de regionale hjortevildtsgrupper i Jylland. Du kan både være erfaren jæger eller nyjæger – du kan have meget, lidt eller ingen viden om kronvildt. Det vigtigste er at du er motiveret for at få ny viden og dygtiggøre dig som jæger og i særdeleshed som kronvildtjæger. I løbet af de to år, projektet løber, skal du kunne afsætte i alt otte dage til projektet. Det kan du læse mere om i linket herunder.

Har ovenstående fanget din interesse? Så læs mere om projektet her og kontakt DJ-konsulent Thomas Thoft Marcussen på tlf. 20 90 51 61 eller e-mail ttm@jaegerne.dk.