Offentliggjort den: 08. november 2022

Dannelse er nøglen

Ole Madsen er formand for Danmarks Jægerforbunds uddannelsesudvalg. Han ser vigtigheden i, at den danske jægerstand følger den samfundsmæssige udvikling og lader sig uddanne yderligere.

Tekst og Foto: Christian Lang Jensen

Læs hele den flot opsatte artikel ved at klikke i billedlinket her:

Adobe Spark Page