OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. maj 2022

Dæmp lyset – også for fuglenes skyld

Optakt til International Trækfugledag: Mængden af menneskeskabt lys stiger på verdensplan med mindst to procent om året, og den stigende lysmængde påvirker især trækfuglene negativt. Under temaet Lysforurening har den internationale trækfugledag i 2022 derfor fokus på de negative effekter af kunstigt lys. Det sker på lørdag den 14. maj.

Tekst: Iben Hove Sørensen
Foto: Christian Lang Jensen

For næsten 150 år siden blev glødelampen opfundet, og med den har mørket mange steder måttet vige – også om natten og gennem de lange, mørke vintermåneder. Det skaber problemer for både mennesker og dyr, som på flere måder faktisk har gavn af mørket. Nattrækkende arter som vadefugle og drosler risikerer at miste orienteringen under trækket, når stærkt lys fra byer, vindmølleparker eller veje oplyser nattehimlen. Problemet er særligt stort på nætter med dårlig sigtbarhed, hvor risikoen for kollisioner med oplyste bygningsværker som broer og højhuse dermed øges. Derudover kan fuglenes dags- eller årsrytme forstyrres i en sådan grad, at de f.eks. springer en eller flere ynglesæsoner over, hvis den naturlige rytme og variation i lysmængde eller dagslængde udjævnes af kunstigt lys.

Nogle af de problemer, som lysforurening skaber for trækfuglene, kan reduceres ved at dæmpe lysmængden i trækperioderne. Dette sker allerede i storbyer verden over. Bonn-konventionen (CMS), som har til formål at beskytte trækkende og vandrende arter af vilde dyr, har siden 2020 haft fokus på at håndtere problemet, og derfor er temaet Lysforurening valgt til dette års fejring af Trækfuglenes Dag.

Hvorfor trækker fugle om natten?

Det forekommer umiddelbart underligt, at fuglearter, som normalt er dagaktive, vælger at trække om natten. Men der er flere grunde til, at det kan være en rigtig god ide. For det første tilbyder nætterne ganske enkelt bedre forhold for trækfuglene, fordi luftfugtigheden er højere, temperaturerne lavere og vindene svagere. Dermed mindskes fuglenes behov for vand, og rejsen bliver mindre energikrævende. Når fuglene flyver om natten, kan de også bruge dagen til at søge føde – og det er der ofte behov for, når lange distancer skal tilbagelægges under trækket. Endelig er især småfuglene mere sikre om natten, hvor de fleste rovfugle er inaktive, og risikoen for prædation er dermed lav.