OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Behøver vi slå markvejens rabat?

Hvis du slår markvejens rabat lige nu, sker det sandsynligvis på bekostning af masser af fugle og insekter, som mister en livlig biotop med masser af liv, blomster og biodiversitet. Overvej i stedet, om det overhovedet er nødvendigt at slå den.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Lige nu er mange lodsejere enten i fuld gang med eller ved at gøre klar til at slå markvejenes rabatter. Langt ind i efteråret er markvejens rabat et flor af blomstrende urter, som tiltrækker masser af insekter og fugle. Den lysåbne vegetationsstruktur på markvejen og dens rabatter, er modsætningen til den kraftige afgrøde på marken , og giver plads til bl.a. fasaner og agerhøns, og lys, sol og luft til deres kyllinger. Sådan kan det se ud, hvis du lader være med at slå dine rabatter.

For slår du din rabat medio juni er det midt i rigtig mange fugles ynglesæson - og dermed et rigtig dårligt tidspunkt. En masse reder og yngel kan gå tabt under slåning. Græsset er det første, der kommer op, og vil resten af året dominere rabatten frem for mange af de blomstrende urter. Derfor vil rabatten blive langt mindre varieret og langt mindre interessant, set fra fuglenes og insekternes synspunkt.

Derfor: Tænk dig om før du slår dine rabatter, hvad enten du er kommune eller lodsejer. Og stil dig selv spørgsmålet: Er det overhovedet nødvendigt at slå dem? Se filmen øverst i nyheden her, hvor Danmarks Jægerforbunds vildtkonsulent, Rasmus Ahlmann Nielsen, tager os en tur med rundt om en markvej.


Læs mere på www.markliv.dk og www.markvildt.dk.