OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. januar 2022

Atter stabil interesse for jagtens prøver

Efter et par usikre corona-år ser tallene for jagtens prøver atter ud til at have stabiliseret sig - både hvad angår selve jagtprøven og hver af de tre skydeprøver.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

3.700. Så mange nye jægere kunne vi hilse velkommen til jagtens verden i 2021. Det er små tusind hoveder flere end det udprægede corona-år 2020, hvor blot 2.975 nye jægere klarede sig igennem jagtprøven. Hvis vi kigger en årrække tilbage i tallene, springer 2013 frem som et særligt godt år med mange nye jægere - faktisk hele 7.498 stk. Men '13 ér og bliver en undtagelse fra en rimelig stabil tendens, der viser et sted mellem 3.000 og 4.000 nyjægere, der består jagtprøven. Derfor kan vi da også med sindsro konkludere, at tallet for 2021 er ganske tilfredsstillende.

Uanset hvilket våben man ønsker at gå på jagt med, skal man allerførst bestå jagtprøven. Derpå følger en praktisk skydeprøve indenfor den våbenart, du gerne vil benytte - haglbøsse, riffel og bue. Man bestemmer selv i hvilken rækkefølge man ønsker at tage prøverne, og om man vil tage dem alle sammen. Men uden en bestået praktisk skydeprøve, ingen jagt med den pågældende våbenart.

Skeler vi så til antallet af beståede ved de praktiske skydeprøver, ser vi omtrent samme godkendte tendens. For haglskydeprøvens vedkommende bestod 2.358 personer i 2021, hvilket svarer til en beståelsesprocent på cirka 58, mod 2.005 personer i 2020, som er lig en beståelsesprocent på knapt 57 procent. Altså ganske ens klingende beståelsesprocenter, men med den forskel, at færre personer gik til haglskydeprøve i det hårdt nedlukkede corona-år 2020. For riffelprøvens vedkommende producerede 2021 3.233 nye riffeljægere, mens året før blot kunne levere 2.217. Men beståelsesprocenten er - ligesom ved haglskydeprøven – omtrent den samme for de to år, nemlig 78 pct. for 2020 og 79,1 pct. for 2021.

Den eneste våbenart der kan fremvise et tal, der var bedre i 2020 end året efter, er buen. Her bestod nemlig 372 ud af 443 personer i 2020, mens tallet i 2021 lå på 339 ud af de 407, der gik op til bueprøven.

Læs mere om de enkelte dele af jagtens prøver herunder:


Det er Miljøstyrelsen, der er kilde til de tal, der er anvendt i denne artikel.