OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. maj 2022

Ansøgning om tilladelse til regulering bliver lettere

Siden 2. maj 2022 har det været mere enkelt at angive præcis, hvor en tilladelse skal gælde, når man søger om lov til at regulere skadevoldende vildt, som for eksempel bramgæs og råger.

I maj trådte en ny version af ansøgningssystemet VILREG i kraft. Det er gennem VILREG, man søger om tilladelse til at regulere bestande eller enkeltindivider af såkaldt ”skadevoldene vildt”, og hvert år modtages ca. 15.000 ansøgninger. Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Det kan for eksempel dreje sig om tilladelse til regulering af kronvildt, som nedgræsser markerne så intenst, at afgrøder bliver ødelagt. Det kan også være råger, der støjer uacceptabelt i et boligområde eller eksempelvis skarver, som truer fiskebestande eller ødelægger fiskernes fangstmuligheder.

VILREG flyttede til en ny online platform i 2021, og nu går digitaliseringen ét skridt videre. Den største nyskabelse i 2022 er, at man nu præcist skal angive, hvor man ønsker at regulere ved at indtegne området på et digitalt kort ved hjælp af få klik med musen.

Det er EU, som stiller krav om mere præcise stedangivelser og også om, at ansøgerne fremover skal dokumentere, hvad de gør for at forebygge og undgå vildtskaderne. EU kræver desuden en systematisk kontrol med tilladelserne. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen arbejder sammen om at administrere regulering af skadevoldende vildt: Naturstyrelsen behandler ansøgningerne, mens Miljøstyrelsen står for regler og IT. Naturstyrelsens vildtkonsulenter tager sig af den løbende kontrol.