OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juni 2022

5.600 har skrevet under på borgerforslag

Har du et gyldigt jagttegn, så skal du have lov til at besidde, bære og anvende jagtvåben fra det øjeblik, ansøgningen om våbentilladelsen er sendt. Sådan lyder essensen i et borgerforslag, der vil tage kampen op med våbenlovgivningen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Borgerforslaget, som er indsendt til Folketinget mandag den 16. maj - meget symbolsk på selve dagen for bukkepremieren, skal ifølge forslagsstillerne som minimum gælde frem til at Politiets Administrative Center (PAC) har sænket den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på udstedelse af våbentilladelser til maksimalt 20 arbejdsdage, hvorefter det bør overvejes at gøre ordningen permanent.

Danmarks Jægerforbund kæmper, sammen med det øvrige Våbendanmark, en indædt kamp for at lægge et maksimalt pres på myndighederne i sagen om nedsmeltningen af Politiets nye våbenregister. At flere tager del i kampen og bidrager på forskellig vis er derfor kun et positivt signal, og vil alt andet lige være med til at øge presset på de ansvarlige myndigheder.

Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget. Der er derfor stadig et stykke vej igen, da der i skrivende stund er 5.610 borgere, der har skrevet under. Slutdatoen er den 12. november 2022.