Offentliggjort den: 29. april 2022

40 spørgsmål - mindst 36 rigtige svar! Kan du bestå jagtprøven?

Jagttegnsaspiranterne er lige nu i fuld gang med pensum, og sæsonen for jagtprøven er skudt ind. Men hvad med dig? Kender du stadig svarene på de 40 magiske spørgsmål? Nu kan du teste din viden – og videresende udfordringen til en aspirant i dit netværk.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Medio april løb de første af en lang række obligatoriske jagtprøver overalt i landet af stablen. Som bekendt består prøven af en praktisk og en teoretisk del. Nåede du ikke den frivillige jagtprøve i år, hvor man får mulighed for både at teste sig selv i praksis og teori, så har du nu mulighed for at prøve teoridelen online.

Alle jer, der allerede har jagttegn og måske har haft det i årevis husker måske, at den teoretiske prøve består af 40 spørgsmål inden for en række jagtrelaterede kategorier. Vil aspiranten bestå, skal der svares korrekt på mindst 36 spørgsmål i løbet af de 30 minutter, som prøven varer.

På Jagtprøven.dk har vi - i stil med tidligere - sammensat en frit tilgængelig test, hvor aspiranten kan afpudse formen OG hvor ikke mindst den erfarne jæger kan teste sin hukommelse. Består du i første hug?