OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. februar 2021

Whistlebloweranklage er blankt afvist

I december 2020 rejste et nu tidligere medlem en voldsom kritik af flere ansatte i Danmarks Jægerforbund samt forbundets formand med beskyldninger om magtmisbrug, interessekonflikter og misbrug af forbundets midler.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

For at sikre, at anklagen blev behandlet seriøst, valgte DJ’s hovedbestyrelse i samråd med DJ’s direktør at indrapportere anklagen via DJ’s whistleblowerordning. Dette blev anklageren gjort opmærksom på, men han valgte på trods af dette at sende sine påstande ud i forskellige tråde på Facebook med mange reaktioner til følge.

Når der oprettes en whistleblowersag, gennemføres en aftalt proces, der skal afklare, om der er hold i anklagen. I den pågældende sag er undersøgelsen gennemført af PWC for at sikre, at anklagerne blev undersøgt af en uvildig part. PWC har nu afsluttet undersøgelsen og afviser klart, at der er hold i de rejste anklager.

- Som næstformand i HB har jeg haft det overordnede ansvar for at håndtere denne whistlebloweranmeldelse, da DJ’s formand var en af de uberettigede anklagede. Jeg er meget tilfreds med det arbejde, som PWC har udført. Den afsluttende rapport underbygger det, jeg hele tiden har vidst, nemlig at der ikke er belæg for de grove påstande, der er fremkommet, udtaler Leif Bach, næstformand, og fortsætter:

- Vi valgte at bringe vores whistleblowerordning i spil på grund af de alvorlige anklager, da DJ’s medlemmer skal kunne stole på, at der er orden og styr på tingene i vores forbund. I forlængelse heraf vil jeg opfordre alle, der har bidraget til eller delt anklagerne mod forbundets tillidsvalgte og ansatte på Facebook, til at tænke om en ekstra gang næste gang, man overvejer at dele urigtigheder. Personangreb er under ingen omstændigheder acceptabel adfærd, og jeg vil minde om, at DJ’s medarbejdere ’blot’ er ansat til at løse et job til gavn for medlemmer i DJ – ikke for at stå model for hadske kommentarer og sladder.