OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. marts 2021

Wermelin: jagt ikke årsag til biodiversitetskrise

EU kommer ikke til at bestemme, hvordan jagten skal foregå i strengt beskyttet natur i Danmark. Det forsikrer miljøminister Lea Wermelin, der ikke ser jagten som en trussel imod biodiversiteten.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Torsten Lind Søndergaard

Der var nok en del jægere og lystfiskere, der fik kaffen galt i halsen, da EU-Kommissionen i oplægget til EU’s kommende ’Biodiversitetsstrategi 2030’ sammenstillede jagt og fiskeri med minedrift. Samtidig opstod der rygter om, at der heller ikke måtte jages i Natura 2000-områderne. Så altså rigelig grund nervøse trækninger rundt om hos landets jægere og lystfiskere.

Hurtigt blev også Danmarks miljøminister og jagtens minister, Lea Wermelin, opmærksom på den uheldige sammenstilling af jagt og minedrift. Så fredag eftermiddag i sidste uge inviterede hun til et interview på sit kontor på 5. sal i Miljøministeriet. Ministeren havde noget på hjerte:

- Jeg har fået så mange henvendelser fra bekymrede jægere om det her, og jeg forstår godt bekymringen. Men allerførst må jeg lige slå helt fast, at EU’s forslag intet har med Natura 2000-områderne at gøre. Intet. Og så må jeg bare sige, at sammenligningen mellem jagt og minedrift er helt skæv.

- Vi har så mange dygtige jægere i Danmark, som gør meget for naturen. Jeg har et godt samarbejde med Danmarks Jægerforbund om forvaltningen af vores naturområder, og jeg har også lagt mærke til, at jægerne ønsker at bidrage. Både når det gælder om at bekæmpe invasive arter, men også når jægerne går foran og udfaser blyet i riffelammunitionen.

- Jeg vil rigtigt rigtig gerne anerkende den store indsats, som jægerne gør, og derfor er jeg også ked af, at man fra EU’s side kører alt under en kam, og jeg er ked af, hvis jægerne opfatter regeringen som værende ikke lydhør, for vi vil faktisk gerne have en tæt dialog med jægerne.

Jagt og fiskeri går i hånd med naturen
Præmissen bag EU’s forslag om forbud mod jagt og lystfiskeri i strengt beskyttede områder er jo, at forbuddet er en forudsætning for at skabe en bedre biodiversitet. Er du enig i den præmis?

- Nej, og det gælder hverken for jagten i vores skove eller for fiskeriet i vores vandløb og søer. Jeg ser både at jægere og lystfiskere løfter et stort naturansvar, når der f.eks. jages invasive arter eller plejes vandløb. Så jagt og fiskeri kan sagtens gå hånd i hånd i bestræbelserne på at skabe en bedre natur.

Jagten i Danmark er bæredygtig
Nu nævner du de invasive arter. Men hvad mener du helt overordnet om jagten i Danmark? Er den bæredygtigt?

- Ja, det er den. Den måde, vi har valgt at regulere jagten på i Danmark, er bæredygtig. Vi fastsætter jagttiderne på baggrund af vildtudbyttestatistikken og de faglige anbefalinger fra DCE (Aarhus Universitet, red.) og Vildtforvaltningsrådet. Så jagten i Danmark er bæredygtig.

- Men vi har jo også valgt, at der er vildtreservater i vores land, hvor der ikke drives jagt. Vi har også andre områder, hvor jagten er begrænset for at tage de nødvendige beskyttelseshensyn i de specifikke områder. Og sådan skal det også være fremover. 

- For mig og for den danske regering er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i de enkelte områder. Derfor arbejde vi også for en anden definition, end den Kommissionen har lagt op til. Vi har allerede løftet det her overfor Kommissionen. Vi ønsker, formuleringen skal være mere fleksibel, og at der skal tages hensyn til beskyttelsesniveauerne i de konkrete områder.

Jagt og biodiversitet er ikke modsætninger
Så kan jeg konkludere, at du er enig i, at bæredygtig jagt og biodiversitet ikke er hinanden modsætninger?

- Ja, det kan du godt konkludere. Men derfor kan der godt være områder, som for eksempel vildtreservaterne, hvor vi begrænser jagten – også af hensyn til biodiversiteten. Men det kan jo også være de nye naturnationalparker, hvor naturen skal have lov til at udfolde sig på helt naturlige præmisser. Der er jo mange nuancer i det her.

- Men vi kommer ikke til pr. automatik at skrive jagten ud af områderne med strengt beskyttet natur, som kommissionen foreslår. Det bestemmer vi selv i Danmark.

Skal der være jagt i de strengt beskyttede områder.?
Hvad vil du så arbejde for? Skal der fortsat kunne jages i områderne med strengt beskyttet natur?

- Helt overordnet, er der jo en grund til, at Danmark har støttet op om EU-målet på de 30 pct. beskyttet natur og de 10 pct. strengt beskyttet. Vi ønsker nemlig at gøre noget for naturen. Derfor er det naturen, der først og fremmest skal tages hensyn i de udpegede områder. Så hvis jagten er fuld forenelig med det, der skal beskyttes i områderne, så har vi jo ingen interesse eller intentioner om at begrænse jagten. Derfor skal der konkrete vurderinger til fra område til område, og det er jo i forvejen den måde, vi gør det på i Danmark.

Så jagten er ikke en af årsagerne til biodiversitetskrisen?

- Nej, jeg mener ikke, at jagten er årsag til biodiversitetskrisen.