OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. september 2021

Webinar om truslen mod den europæiske ulv

Tirsdag eftermiddag afholder Intergroup "Biodiversity, Hunting, Countryside" og FACE et webinar med overskriften: "Bekæmpelse af den største trussel mod ulve i Europa: Ulovlige drab."

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

Bevarelse og genopretning af bestande af store kødædere, især ulven, i Europa vil hovedsageligt afhænge af accept og tolerance af de mennesker, der lever i nærheden af dem.

Sådan indleder den såkaldte Intergroup "Biodiversity, Hunting, Countryside" optakten til tirsdagens webinar om den europæiske ulv. Webinaret er arrangeret i samarbejde med European Federation for Hunting and Conservation (FACE), og vil diskutere vigtigheden af en accept af bevarelse og forvaltning af Europas ulve, og komme ind på hvordan man kan forbedre sameksistensen med lokalsamfund og landdistrikter. Undervejs vil beslutningstagere i EU og videnskabsfolk blive bedt om at overveje, hvordan vi kan fremme bedre sameksistens med ulve, især for at forhindre ulovlige ulvedrab.

Deltagere i webinaret kan forlods indsende spørgsmål til panelet, og alle er velkommen til at lytte med. Webinaret finder sted tirsdag den 7. september kl. 16.30-18.00.

Biodiversitet, bæredygtig jagt og forvaltning

Intergruppen er nedsat af EU-Parlamentet og har som mission at fremme dialogen mellem beslutningstagere og interessenter indenfor bevarelse af vilde dyr, bæredygtig jagt og forvaltning. Eller, som de mere præcist skriver på deres hjemmeside:

"Vi står over for mange udfordringer med hensyn til biodiversitet, bæredygtig jagt og forvaltning af dyreliv samt klimaændringer og udvikling af landdistrikter. Siden gruppens oprettelse i 1985 har Intergruppen haft kapacitet til at opnå aktiv støtte fra hundredvis af MEP'er fra alle dele af det politiske spektrum, og til at fremme en fremragende dialog mellem beslutningstagere og interessenter om bevarelse af vilde dyr, bæredygtig jagt såvel som bæredygtig forvaltning af landskabet og kulturarven."