OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. november 2021

Vinger – send ind til Kalø eller brug fryserne

Opråb til jægerne om at støtte vingeundersøgelsen, som indsamler frivilligt indsendte vinger fra en række jagtbare fuglearter. Det er jægere, der sender vingerne ind - men i år kniber det.

Tekst: Thomas Kjær Christensen

Det kan nås endnu. Støt vingeundersøgelsen. Efter en sløv start på sæsonen kan vi bruge alle de vinger vi kan få inden jagtsæsonen slutter. Skyder du derfor ænder, gæs og snepper her i januar, modtager vi med glæde én vinge fra hver fugl.

Vinger kan indleveres i de frysere der er stillet op rundt omkring i landet, men også indsendes i vores specialkuverter. Labels til indlevering i fryserne eller kuverterne til indsendelse med postvæsenet får man ved at indsende navn og adresse til vinger@ecos.au.dk eller på telefon 87150000. Frysernes placering kan ses på hjemmesiden Fauna.au.dk under vingeundersøgelsen.

I sidste sæson blev fryserne en kæmpe succes. I år er vi lidt bagefter, men de står klar til at modtage vinger. Der er faktisk blevet opstillet en ny fryser ved Faaborg, samt mulighed for at indlevere i en fryser på Agger Tange. I alt altså 16 steder man kan indlevere. Nogle frysere står frit fremme, mens man ved andre lige skal lave en aftale over telefonen før indlevering. Alle kontaktformationer står på hjemmesiden.

Hvorfor vingeindsamling

Vingeundersøgelsen sætter flere nuancer på den obligatoriske vildtudbytteindberetning, som alle jægere skal lave årligt. I samspil med vildudbyttestatistikken udgør vingeundersøgelsen det faglige grundlag, som jagten administreres på i Danmark, og er sammen med nationale og internationale optællinger af de jagtbare fugles bestande af afgørende betydning for fastsættelse af jagttiderne.

På forhånd tak for indsatsen.