OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. marts 2021

VFR-flertal for en forlængelse af forsøgsperiode

I Vildtforvaltningsrådet (VFR) behandlede man på mødet den 15. marts en eventuel forlængelse af prøvetiden med buejagt på det store hjortevildt. Et flertal stemte for.

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

På baggrund af ændringer i jagt- og vildtforvaltningsloven i 2017 påbegyndte man i 2018 et forsøg med buejagt på de store hjortevildtarter: Då-, sika- og kronvildt. Ifølge bekendtgørelsen vedr. forsøgsperioden skulle forsøget løbe over tre år. Bekendtgørelsen ophæves 31. august 2021, med mindre ministeren forinden beslutter at udnytte muligheden for at forlænge forsøgsperioden med et år.

I forbindelse med forsøgsperioden medfulgte en pligt til indberetning af situationer, hvor der var afskudt pil til stort hjortevildt. I forsøgsordningens første to år – det tredje år er endnu ikke opgjort – modtog Miljøstyrelsen 107 indberetninger. Denne datamængde vurderer Miljøstyrelsen ikke som værende tilstrækkelig at konkludere på.

På VFR-mødet orienterede Miljøstyrelsen derfor om, at forsøget med buejagt på større hjortevildt vil blive indstillet til forlængelse med ét år og dermed også, at evalueringen udskydes tilsvarende. Forud for mødet havde formændene for henholdsvis Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske Buejægere (FADB) aftalt, at jægernes indstilling var, at forsøgsperioden skulle udvides med tre år, for at sikre de bedste data.

- Der var dog ikke opbakning til at udvide med mere end et år i rådet, og derfor bakkede jeg op om en forlængelse som fremført i indstillingen, og ser frem til evalueringen af resultaterne efter fire jagtsæsoner med buejagt på det store hjortevildt, siger formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

De opgjorte indberetninger er af høj detaljegrad og vurderes at komme til at udgøre et meget centralt element for evalueringen af ordningen.

- Vi har forståelse for at mængden af indberetninger ikke er tilstrækkelig at konkludere ud fra. Vi forholder os til fakta og konstaterer, at bekendtgørelsen som udgangspunkt kun åbner mulighed for et års forlængelse af perioden, og at der var flertal for dette på mødet. Nu gælder det så om, at vi buejægere holder tungen lige i munden, leverer gode resultater på jagterne og efterfølgende husker at indberette, slutter formand for FADB, Jørgen Vester.