OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. maj 2021

Variér markfladen med vildt- og bivenlige tiltag

DJ har udarbejdet faktaarket "Vildtstriber og lysåben vegetation," som skal inspirere landmænd til at skabe variation og bryde den monotone markflade med vildt- og bivenlige tiltag.

Tekst: Jakob Bergmann Nielsen

Når afgrøderne står tætte og flotte, bliver den lysåbne vegetation ofte en mangel i landbrugslandet. Vildtstriber og større arealer med lysåben vegetation er med til at skabe levesteder til markvildtet.

Den lysåbne vegetations urter, blomster og varme jord tiltrækker mange insekter, som er gode fødeemner for fx hønsefuglenes kyllinger, hvilket er afgørende for deres overlevelse de første leveuger. Samtidig byder planternes frøsætning og grønne plantedele på føde til de voksne fugle og andre vildtarter.

Læs faktaarket her om vildtstriber med lysåben vegetation hvis du vil vide hvordan du gør og hvilke regler der gælder for vildt og bivenlige tiltag.