OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. februar 2021

Besked til Retsudvalget: Urimelig behandling af samarbejdspartnere

Det kommer næppe som nogen stor overraskelse, at Danmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening efterhånden er godt og grundig trætte af ikke at blive taget seriøst af myndighederne på våbenområdet. Derfor havde de to organisationer bedt om et foretræde for Retsudvalget i går torsdag, hvor frustrationerne blev luftet.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Justitsministeriet Dialogforum blev oprettet under Forebyggelseskontoret ultimo 2016 efter forslag fra de to nævnte organisationer, men også de to sidste medlemmer af Dansk Våbenforum, Dansk Skytte Union og DGI Skydning, støttede forslaget.

- Vi er i udgangspunktet meget tilfreds med at have et forum, hvor vi kan drøfte forslag til lov-, regel- og praksisændringer med Justitsministeriet, Rigspolitiet, PAC og Det Kriminalpræventive Råd forud for konkrete lovforslag. Ligesom vi både i fællesskab med vores samarbejdspartnere eller alene kan rejse problemstillinger over for myndighederne, indleder formand for jægerforbundets våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng.

- Jeg ser det som en generel styrke, at våbenejerne og -branchen har en tæt dialog i hverdagen, men også at vi over for myndighederne kan samarbejde om at nå de bedste resultater for vores respektive medlemmer, supplerer formanden for Danmarks Våbenhandlerforening, Kristian H. Petersen.

Gennemgangskontor

- Vi så det som begyndelsen på et langt og tæt samarbejde med myndighederne om dansk våbenlovgivning, men der gik ikke lang tid, før vi fik de første skuffelser i form af en meget hyppig medarbejderrotation og deraf også tab af viden og sagshistorik i Justitsministeriets Forebyggelseskontor, siger Marie-Louise Achton-Lyng og uddyber:

- Siden december 2016 har ikke færre end fem kontorchefer været tilknyttet Forebyggelseskontoret, og én souschef i Politikontoret, som vi sorterer under nu. Dertil kommer kontakt med fire-fem forskellige fuldmægtige i samme periode.

På møder i Dialogforum er der flere gange blevet startet helt forfra på sager, når der tiltrådte en ny kontorchef. Det har medført, at enkeltsager er trukket i langdrag, så det er pinligt. En række sager med flere år på bagen er stadig ikke afgjort, selv om vi løbende spørger til dem.

Træt af alibisamarbejde

Der har ikke været afholdt et eneste møde i Dialogforum siden den 20. november 2019, og samarbejdet med JM og Rigspolitiet er pt. på et lavpunkt uden fremdrift.

Trods både Justitsministeriets og justitsministerens udmeldinger om, at Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund er ’vigtige og konstruktive interessenter på området’, er oplevelsen snarere, at der er tale om et alibisamarbejde.

- Vi vil meget gerne reelt inddrages i udformningen af våbenlovgivningen for Danmarks våbenbranche og de ca. 230.000 jagttegnsberettigede og ca. 75.000 skytter, og vi kommer aldrig med kritik af den eksisterende lovgivning uden samtidig at præsentere et løsningsforslag, der både sikrer tryghed for befolkningen, og gør lovgivningen mere enkel, understreger Marie-Louise Achton-Lyng.

Konkrete sager

Kristian H. Petersen fremlagde tre sagsområder for Retsudvalget, for at eksemplificere det ringe samarbejde med myndighederne. Han fortalt om processen vedr. særskilt tilladelse til lyddæmpere, om de nye og praktisk uigennemførlige regler for prøveskydning og om PAC’s hidtidige sagsbehandling, der både har været langsommelig og har savnet kvalitet. Sidst, mens ikke mindst, blev PAC’s politisering i forbindelse med afgiftsstigningen på våbentilladelse kritisk kommenteret.

Grundet knaphed på tid blev punktet om manglende dialog om implementering af europæisk våbenmærkning alene videregivet til Retsudvalget og Justitsministeren i bilagsform.

Samarbejdet skal genstartes

Formanden for Retsudvalget, Preben Bang Henriksen, afsluttede foretrædet med at konstatere, at sagen drejer sig om sagsbehandlingen i Justitsministeriet, og vil derfor overlevere vores fælles materiale til justitsminister Nick Hækkerup til udtalelse.

- Med afsæt i foretrædet er det vores forventning, at vi kan få genstartet samarbejdet med især Justitsministeriet og Rigspolitiet med regelmæssig afholdelse af møder i Dialogforum og en smidigere sagsbehandling til gavn og glæde for både myndighederne og landets våbenejere, lyder det samstemmigt fra formanden for jægerforbundets våbenudvalg og formanden for Danmarks Våbenhandlerforening.