OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. juli 2021

Undersøgelse om ænders brug af ducktubes

Har du opsat ducktubes, shelters eller redekasser til ænder, og kunne du tænke dig at bidrage med viden, som kan forbedre forholdene for vores ynglefugle?

Tekst: Lene Midtgaard

I starten af juni offentliggjorde Danmarks Jægerforbund og Waterfowlers’ Network en spørgeskemaundersøgelse for at indsamle viden om effekten af kunstige redeskjul til ænder. Siden da, har vi fået en god modtagelse af spørgeskemat og dermed en del besvarelser som tyder på, at de danske jægere og også de danske gråænder er glade for ducktubes.

Gråænder elsker ducktubes

Over 80 pct. af de opsatte kunstige redeskjul i Danmark er nemlig ducktubes, men andre har opsat de mere traditionelle flettede redekurve eller redekasser til eksempelvis hvinænder. At gråænderne har taget godt imod de opsatte ducktubes er tydeligt, da næsten 80 pct. af de ducktubes som indtil videre indgår i undersøgelsen, har været beboet af gråænder.

Waterfowlers Network er stadigvæk meget interesseret i at modtage flere besvarelser af spørgeskemaet, og har du opsat ducktubes eller flettede redekurve, sheltere eller andre typer af redekasser til ænder, er vi meget interesserede i at høre om din erfaringer. Formålet med projektet er at overvåge brugen af kunstige redeskjul til ænder i hele Storbritannien og Europa. Derfor vil alle indsamlede data blive brugt til forskningsformål. Alle oplysninger, der indtastes i den online spørgeundersøgelse, gemmes af Waterfowlers' Network i Europa og deles med partnerorganisationerne.

Nedenstående findes link til spørgeskemaet. Her finder du også links hvor du kan læse mere om undersøgelsen og om Waterfowlers’ Network.

På forhånd mange tak.